Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Odwiedzili Podlasie

W ubiegłym tygodniu, tj. w dniach 29 – 30 września br. 50–cio osobowa grupa rolników, sołtysów, członków i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych brała udział w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach operacji pn. Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock. Gościło nas piękne i przedsiębiorcze Podlasie Nadbużańskie.

Uczestnicy odwiedzili Nabużańskie Centrum Turysytki Kajakowej, Zakamarek klimczyce, Dażynka – Nadbużańskie Smaki, Samo Jabłko, Dwór Zaścianek, Ziołowy Zakątek, firmę Solana, Dary Natury czy też Podlaską Środowiskową kolekcję roślin leczniczych i aromatycznych.

Operacja współfinansowana była ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 - 2020 w ramach umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1700/2020 zawartej w dniu 21 lipca 2020 r.

Wyjazd był prezentacją przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013, projektu partnerskiego 15 przedsiębiorców „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych” czy też w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Krótki, choć intensywny wyjazd, oprócz treści merytorycznych i inspiracji był także okazją do poznania jeszcze nie w pełni odkrytego, ale jakże urokliwego Podlasia.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

  • wyjazd studyjny na Podlasie
  • wyjazd studyjny na Podlasie
  • wyjazd studyjny na Podlasie
  • wyjazd studyjny na Podlasie
  • wyjazd studyjny na Podlasie
  • wyjazd studyjny na Podlasie
  • logotypy KSOW

wstecz