Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Spotkanie w sprawie Kolei Północnego Mazowsza

29 lipca w serockim urzędzie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy nowego szlaku kolejowego relacji Zegrze-Przasnysz. Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatu legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego, miast Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz, a także gmin: Pokrzywnica, Szelków, Przasnysz, Wieliszew i Nieporęt. Na spotkaniu obecny był również były minister środowiska i obecny poseł na Sejm RP, Henryk Kowalczyk. Spotkanie było konsekwencją wcześniejszych rozmów oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock, Miastem Pułtusk, Miastem Maków Mazowiecki i Miastem Przasnysz, zawartego w dniu 24 czerwca bieżącego roku w Przasnyszu. Spotkanie miało za zadanie zgromadzenie jak najszerszego grona samorządowców zainteresowanych powstaniem nowego szlaku kolejowego i ustalenia dalszych kroków cementujących współpracę samorządów na rzecz tej inicjatywy.

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele samorządów, których ów temat dotyczy, wyrazili chęć partycypacji w projekcie, a na jego lidera, przynajmniej na początkowym etapie, wybrali Miasto i Gminę Serock. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie stowarzyszenia na podstawie umowy międzysamorządowej, dedykowanego dla wspierania i rozwoju tej inicjatywy. 

Kolej Północnego Mazowsza jest nowym przedsięwzięciem, które potrzebuje ogromnego wsparcia, w dalszych procesach związanych z jego planowaniem jak i realizacją.  Dostrzegając te potrzeby, władze samorządów ulokowanych na trasie przyszłego szlaku przyjęły aktywną pozycję w procesie budowania zrozumienia i uświadamiania wagi realizacji tej inicjatywy. Aktywność Miasta i Gminy Serock w tym przedsięwzięciu podyktowana jest przede wszystkim dostrzeganiem w nim racjonalnego rozwiązania istniejących i przewidywanych wyzwań społeczności Miasta i Gminy, szczególnie w kontekście sprawnego skomunikowania z Warszawą.

W swoich działaniach staramy się integrować wszystkich potencjalnych zainteresowanych realizacją projektu, stąd liczne w ostatnim czasie spotkania z przedstawicielami administracji centralnej,  samorządowej różnych szczebli, a także spółek kolejowych, ukierunkowane na przedstawianie znaczenia Kolei Północnego Mazowsza dla Miasta i Gminy Serock, regionu północnego Mazowsza, jak również Rzeczypospolitej.

Szerokie zrozumienie i poparcie jakie zyskuje projekt nie pozwala nam zwolnić tempa, dlatego czynimy starania aby w trwającym naborze wniosków w programie rządowym „Kolej+”, Kolej Północnego Mazowsza była jednym z projektów nad którym ruszą dynamiczne prace koncepcyjne i studialne, które pozwolą zmierzyć się z wyzwaniami m.in. przyszłego trasowania linii.

  • Kolej Północnego Mazowsza
  • Kolej Północnego Mazowsza
  • Kolej Północnego Mazowsza
  • Kolej Północnego Mazowsza

wstecz