Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W czerwcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Stasim Lesie z firmą KOW-KAN Daniel Kowalewski z siedzibą Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk. Wykonawca w ramach zawartej umowy wybuduje kanał z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 450 m. Ponadto wykona przyłącza do granicy działki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy z Gminą do pierwszej studzienki na działce licząc od kanału głównego. Wartość umowy to 318 570,00 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 30.10.2020 roku.

W lipcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na budowę sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 1807W i 1805W miejscowości Marynino i Karolino. Wodociąg ten stanowi element dużego projektu sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Serocku i w drogach powiatowych w miejscowościach Karolino i Marynino. Z uwagi na obszerny zakres - jego realizacja została podzielona na kilka etapów. W związku z rozpoczętymi pracami przez Powiat Legionowski przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w m. Karolino/Marynino jako pierwszy etap budowy wodociągu został rozpoczęty odcinek w ciągu tej drogi od skrzyżowania z drogą nr 1805W aż do skrzyżowania z ul. Cedrową oraz fragment w ulicy Cedrowej (do połączenia z istniejącym już wodociągiem). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk z siedzibą Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka. W ramach umowy zostaną wybudowane  sieci wodociągowe o średnicy Ø 160 mm, Ø 110 mm , Ø 90 mm o łącznej długości 867 m i po trasie zostaną przepięte istniejące przyłącza wodociągowe.  Wartość umowy to 183 850,00 zł. Termin zakończenia całości zadania przewidziano na dzień 14.10.2020 roku.

Ponadto trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Wiosennej w Wierzbicy oraz w ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Termin zakończenia obydwu inwestycji mija 30.10.2020 roku.

Budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków oraz budowa kanalizacji w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie, w drogach wewnętrznych w Borowej Górze oraz ulicy Prostej w Stasim Lesie została zakończona. Obecnie trwają prace odbiorowe przez przyszłego eksploratora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa stacji uzdatnia wody wraz z budynkiem administracyjnym przy ulicy Nasielskiej w Serocku cały czas trwa. Do chwili obecnej został wybudowany budynek administracyjny wraz z częścią technologiczną (roboty ziemne, fundamentowe, murowe, dach, stolarka drzwiowa i okienna), zostały odwiercone dwie studnie głębinowe w celu zasilania stacji, zbiornik wody czystej, odstajnik popłuczyn, wiata dla potrzeb Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, hala magazynowa dla MGZG-K. Została rozebrana wiata oraz budynek dyżurki. W chwili obecnej trwają prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych (elektrycznych, c.o, sanitarnych) w budynku oraz sieci międzyobiektowych. Zakończenie robót nastąpi w 2021 roku.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  • inwestycje w gminie Serock
  • inwestycje w gminie Serock
  • inwestycje w gminie Serock
  • inwestycje w gminie Serock
  • inwestycje w gminie Serock
  • inwestycje w gminie Serock

wstecz