Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Przedstawiciele samorządu województwa i samorządów gmin o „Kolei Północnego Mazowsza”

9 lipca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone inicjatywie budowy połączenia kolejowego, między Zegrzem, Serockiem, Pułtuskiem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Panią Elżbietą Kozubek, włodarze: Pułtuska, Serocka – Artur Borkowski, Makowa Mazowieckiego – Tadeusz Ciak i Przasnysza – Łukasz Chrostowski, a także przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajek.

Spotkanie było kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy samorządów ww. miast w sprawie wspierania inicjatywy budowy linii kolejowej relacji Zegrze – Przasnysz, którą potwierdzono porozumieniem zawartym 24 czerwca br. w Przasnyszu.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania „Wstępnych założeń projektu budowy nowego szlaku komunikacyjnego Zegrze – Przasnysz”. Podkreślano, że realizacja przedmiotowego projektu to: dźwignia i warunek rozwoju, wzrost jakości życia mieszkańców gmin północnego Mazowsza, pozbawionych infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeństwa, polepszenie jakości środowiska, zmniejszenie obciążenia i poprawa przepustowości innych szlaków kolejowych (LK nr 9 Warszawa-Gdańsk), wzrost bezpieczeństwa państwa, wzrost atrakcyjności turystycznej.

Marszałek Adam Struzik zapewnił o wsparciu inicjatywy samorządowców, uznając celowość tego projektu. Zostanie on wpisany do dokumentów planistycznych województwa mazowieckiego. Ponadto nowy szlak komunikacyjny Zegrze – Przasnysz został ujęty w master planie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Realizacja inwestycji możliwa jest jedynie przy udziale funduszy unijnych. Marszałek zaproponował, aby   samorządy zawiązały w tej sprawie   stowarzyszenie, zawarły umowę partnerską oraz zleciły opracowanie specjalistycznej analizy, która wskazywałaby najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie transportu niskoemisyjnego w tym pasie/korytarzu.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przedmiotowej sprawie, o czym z pewnością będziemy informować w najbliższej przyszłości.

Źródło

  • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
  • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
  • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
  • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei

wstecz