Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Dyskusje o transformacji energetycznej miast i gmin

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 r. w Serocku odbyło się seminarium pn. „Transformacja energetyczna miast i gmin – mitygacja i adaptacja do zmian klimatu”, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące transformacji niskoemisyjnej w miastach w kontekście europejskiego celu neutralności klimatycznej oraz kwestie dotyczące finansowania lokalnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Uczestnicy mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów i wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk.

Otwierając seminarium w dniu 30 czerwca 2020 r. uczestników przywitali: Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock, Leszek Drogosz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Wprowadzeniem do sesji pn. "Miasta i gminy liderami działań na rzecz ochrony klimatu” była prezentacja przedstawicielki europejskiej sieci miast Energy Cities Kristina Dely, która podjęła temat transformacji energetycznej miast i ich rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej wobec konieczności odbudowy gospodarki i koniecznych zmian w dotychczasowych działaniach w obszarze produkcji i konsumpcji energii. Następnie Patrycja Płonka reprezentująca nasze Stowarzyszenie  przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który ma stać się centralnym elementem strategii naprawy po kryzysie COVID-19, a także jego wpływ na działania na poziomie lokalnym. O wspieraniu transformacji niskoemisyjnej w miastach i programie finansowania Miasto z klimatem opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Piotr Czarnocki. 

Czytaj więcej TUTAJ.

wstecz