Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Budowa boiska w Jadwisinie

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisała w dniu 14 kwietnia br. umowę z firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska z Poznania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno - szatniowym oraz obsługą komunikacyjną, w miejscowości Jadwisin. Projektowany obiekt sportowy będzie usytuowany na terenie działki nr ewid. 84/12 obr. 11 Jadwisin o łącznej powierzchni 19.126 m2. Wg założeń projektowych w miejscu tym powstanie boisko do piłki nożnej, o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach pola gry 105m x 68m.

Wyposażone zostanie w oświetlenie 500lx, odwodnienie, trybuny, piłkochwyty, stanowisko komentatorskie, tablicę wyników oraz zaplecze socjalno - szatniowe w zabudowie kontenerowej. Ponadto przewiduje się budowę drogi dojazdowej wraz z wjazdem na teren kompleksu sportowego oraz obsługą komunikacyjną i parkingiem, budowę ogrodzenia boiska i terenu oraz monitoringu CCTV. Otoczenie boiska zostanie uzupełnione małą architekturą np. kosze na śmieci, ławki, witacz/pylon, maszty flagowe reklamowe, itp. oraz zielenią niską i wysoką. Wstępne założenia przedstawia przygotowana przez Wykonawcę koncepcja architektoniczna, z którą można się zapoznać na stronie www.sis.serock.pl.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz