Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

4 czerwca 1989 - pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne. Były one efektem porozumień, jakie zawarła ówczesna władza ze stroną opozycyjną podczas rozmów przy Okrągłym Stole. Uzgodniono wówczas również szereg zmian, dotyczących m.in. wolności powoływania i działalności partii politycznych i związków zawodowych, wolności słowa, gospodarki rynkowej i konkurencji, które w efekcie zapoczątkowały przemiany polityczne
i gospodarcze w Polsce.

Wyniki tych wyborów umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. Uchwalono ją 8 marca 1990 roku (z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), a w życie weszła 26 maja tego samego roku.

Rok 1990 przyniósł też pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin), które odbyły się 27 maja. Były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r. W tym roku obchodzimy więc 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.

Przemiany polityczno – gospodarcze dały możliwość świadomego tworzenia tożsamości lokalnej. Kolejne kroki – prawne, społeczne, finansowe – pozwalały władzom miast i gminy kształtować fundamenty realnej samorządności.

Podejmowane przez władze samorządowe Serocka działania służyły rozwojowi gminy Serock poprzez wykorzystanie budowanego przez wieki potencjału i zapoczątkowały kształtowanie jego wizerunku.  

  • ulotka wyborcza z 1989 r.
  • ulotka wyborcza z 1989 r.
  • ulotka wyborcza z 1989 r.
  • ulotka wyborcza z 1989 r.
  • ulotka wyborcza z 1989 r.
  • ulotka wyborcza z 1989 r.

wstecz