Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

30-lecie samorządu terytorialnego

Kiedy 8 marca 1990 roku sejm „kontraktowy” uchwalił ustawę o samorządzie gminnym nikt nie spodziewał się, że tak szybko stanie się ona fundamentem demokratycznego ładu w Polsce i okaże się skuteczną formą sprawowania władzy publicznej. Zmiany w Konstytucji ugruntowały podstawy działania samorządu terytorialnego. Zdefiniowano pojęcie gminy, nadano jej osobowość prawną, określono jej ustrój i zadania. Zapoczątkowane przemiany wyzwoliły we wspólnotach lokalnych nową siłę, dając impuls do formowania się społeczeństwa obywatelskiego. 

Samorząd serocki dobrze wykorzystał szanse, które przyniosły przemiany polityczne. Dziś, po 30. latach od pierwszych w III Rzeczypospolitej Polskiej,  w pełni wolnych i demokratycznych wyborów do rad gmin, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jako Wspólnota zdaliśmy egzamin z samorządności. Było to możliwe dzięki ogromnej rzeszy osób, które na przestrzeni tych trzydziestu lat budowały naszą lokalną rzeczywistość, z zaangażowaniem wspierały jej rozwój i dbały o dobro mieszkańców.  

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy dziś wiązać nasze życie z miejscem, które jest bezpieczne, przyjazne, które stwarza mieszkańcom szereg możliwości rozwoju a wśród sympatyków gminy cieszy się wysoką pozycją i zainteresowaniem. Ta historia się nie kończy... 

Dziękuję, że swoim zaangażowaniem, podejmowanymi inicjatywami i troską o swoje otoczenie kształtujecie Państwo naszą piękną, serocką rzeczywistość. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Chcieliśmy uczcić tę rocznicę w wyjątkowy sposób, niestety sytuacja związana z epidemią spowodowała, że musieliśmy te plany zweryfikować. Działając w ramach obostrzeń, przygotowaliśmy na dzisiejszą okoliczność wystawę outdoorową na serockim rynku, a na dzisiejszej sesji została przyjęta uchwała w sprawie 30. rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Rzeczyspospolitej Polskiej.

Pamiętając o tych, którzy tworzyli serocki samorząd, w imieniu Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazujemy podziękowania i gratulacje. Pamięć zaś Tych, których już nie ma z nami, władze samorządowe uczciły dziś odwiedzając ich groby.

Na serockim rynku odsłoniliśmy również pamiątkową tablicę, wykonaną dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia polskiej samorządności i jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości.

 

 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu

wstecz