Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Terminy powrotu do przedszkoli

Szanowni Rodzice,

informujemy Państwa o stanie przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock do wznowienia pracy placówek; organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 11 maja 2020r. gotowość do pracy zgłosiły:

- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,

- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Jednakże pracę od 11 maja 2020r. rozpocznie tylko Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do którego rodzice zgłosili dzieci. Pozostałe ww. placówki pozostają w gotowości do podjęcia pracy, ponieważ dotychczas rodzice nie zgłosili potrzeby objęcia dzieci opieką przedszkolną.  Przedszkole w Woli Kiełpińskiej zorganizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym planuje rozpocząć działalność od 14 maja 2020r.    

Z poważaniem

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

wstecz