Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Współpraca klubu Sokół Serock ze spółką SIS

Stowarzyszenie K.S. "Sokół" Serock i spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisali umowę o współpracy, która weszła w życie z dniem 01.03.2020 roku.

Walne Zgromadzenie Klubu K.S. Sokół Serock w dniu  07.02.2020 r. podjęło decyzję o zawarciu porozumienia ze spółką SIS Sp. z o.o., na mocy którego Klub wyraża zgodę na używanie swojego herbu i nazwy oraz przekazuje do powadzenie przez Spółkę wszystkie sekcje sportowe.

Tym samym Spółka SIS Sp. z o.o. będzie pełnić pełną opiekę organizacyjną nad drużynami, zawodnikami oraz trenerami Klubu, we wszystkich działaniach w których uczestniczą.

Stowarzyszenie KS Sokół Serock będzie dalej funkcjonowało wspierając działania Spółki. 

Szczegóły dotyczące prowadzenia akademii i sekcji, harmonogramy zajęć oraz cenniki znajdą Państwo na stronie www.sis.serock.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy je kierować na adres: m.sledziewski@sis.serock.pl.

 

  • autor: SIS Spółka z o.o.

wstecz