Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

PILNE - komunikaty UMiG w Serocku - stan na 16.04.2020

Komunikaty Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  - stan na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH SYTUACJA EKONOMICZNA  ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM  STANU EPIDEMII COVID-19

Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 214/XXI/2020 na mocy której przedłużone zostają terminy płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku.

Uchwała dotyczy przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.).

Treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566

Ponadto, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020 na mocy której opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Telefony kontaktowe: 22 7828 807/809 /830

 

Informacja Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 15.04.2020.

Informujemy, żewznowilismy dokonywanie oględzin drzew i krzewów w ramach zadań będących w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć składania wniosków i zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów w związku z sytuacją epidemii koronawirusa.

Dziekujemy za wyrozumiełość!

 

Trwają prace nad ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców - 7.04.2020

W związku z epidemią koronawirusa Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuję, iż na obecna chwilę ulgi podatkowe udzielane są na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ulgi z tytułu należności cywilnoprawnych na podstawie art.55, art.57 oraz art.59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obecnie trwają prace nad podjęciem stosownych uchwał w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Handel na serockim rynku - w ograniczonej formie - 1.04.2020

Zezwalamy w obrębie targowiska na serockim rynku, na sprzedaż wyłącznie nieprzetworzonych artykułów pochodzenia rolniczego takich, jak warzywa, owoce, jajka itp.

Na przywrócenie w ograniczonej formie tej możliwości pozyskiwania świeżych produktów pozwalają wdrożone przez rząd przepisy. Ograniczają one przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczając jednak możliwość robienia zakupów spożywczych. Obowiązuje przy tym - tak sprzedających, jak i kupujących – zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganie szczególnych zasad higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii oraz nowymi zasadami wprowadzonymi przez rząd od 1 kwietnia 2020.

Prosimy zatem sprzedających i kupujących o utrzymywanie odpowiedniej odległości między osobami (2 m) i przestrzeganie – do 3 osób - liczby zgromadzonych w trakcie dokonywania sprzedaży/zakupów przy 1 stoisku na serockim rynku.
Obowiazuje zasada: towar podaje sprzedawca!
Zachęcamy do korzystania ze środków odkażających w pojemnikach zamontowanych  na "studzienkach" w obrębie rynku.

Zachowujmy  szczególną  ostrożności w trosce o zdrowie i życie naszej społeczności!

 

Zakaz korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych w Mieście i Gminie Serock - 1.04.2020

Rząd ogłosił kolejne obostrzenia mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski. Nowe zasady  wprowadziły  od 25 marca ograniczenie w przemieszczaniu się - zostały one dodatkowo zaostrzone od 1 kwietnia br.

W związku powyższym:

 • Zabrania się korzystania na terenie miasta i gminy Serock z wszelkich obiektów sportowo-rekreacyjnych: boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych, skwerów, mola, a także plaży miejskiej. Obiekty te zostają zamknięte i obowiązuje zakaz przebywania na nich do odwołania!


  Komunikat SPZOZ w Serocku ważny dla pacjentów - 24.03.2020

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku w związku z ogłoszeniem pandemii zachorowań na COVID 19 ( koronawirus) informuje, że wizyty w placówce będą mozliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem!

  • Placówka udziela TELEPORAD w godz. 8:00 19:00 pod numerami: 22 782 66 00, 22 782 6601, 793 875 536
  • Zamawianie recept na leki stałe e-mail: recepty.spzoz@serock.pl bądź telefonicznie

 

Zarządzenie nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania pobierania opłat i wydawania biletów za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 24.03. 2020 r. wprowadza się bezpłatną Lokalną Komunikację Autobusową dla wszystkich pasażerów, na wszystkich liniach serockiej LKA.

W celu stworzenia strefy ochronnej dla kierowców autobusów :
- w pojazdach wielodrzwiowych  wydzielone zostaną strefy,  z przodu pojazdów, oddzielające kierowców od pasażerów.
- w pojazdach jednodrzwiowych zostanie zamontowana szyba  zabezpieczająca kierowcę.

Zmian dokonano zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 marca 2020 r. o treści jw.

 

Odwołanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w MiG Serock - 20.03.2020.

W celu wyeliminowania sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu koronawirusa odwołane zostają do KOŃCA MAJA wszelkie imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne na terenie miasta i gminy Serock.

Informację ogłosił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Marek Bąbolski

 

Informacja Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 16.04.2020.

 

Informujemy, żewznowilismy dokonywanie oględzin drzew i krzewów w ramach zadań będących w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć składania wniosków i zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewóww związku z sytuacja epidemii koronawirusa.

Dziekujemy za wyrozumiełość!

 

Komunikat - ograniczenie korzystania z placów zabaw -19.03.2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock APELUJE do mieszkańców i gości przebywających na terenie miasta i gminy, aby z powodu wzrastającego  zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie korzystali z obiektów sportowo-rekreacyjnych -  boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych.

Komunikat Burmistrza został wprowadzony w trosce o życie i zdrowie mieszkańców.

Unikajmy takich miejsc, dla  bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych osób!

 

Komunikat o odbiorze odpadów - 18.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji, w tym także odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że jest on realizowany na bieżąco.

Niemniej jednak w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Wykonawca musiał wprowadzić pewne ograniczenia, co może wpłynąć na sprawność i  terminowość odbioru odpadów.

Priorytetem każdego pracodawcy na dzień dzisiejszy jest utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w realizacji kontaktów a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia w realizacji usługi.

Nie ulega zmianie dotychczasowy tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji, tj. telefonicznie pod numerem
tel. 22 782 88 40 lub mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl

O wszelkich zmianach w systemie odbioru odpadów komunalnych, na bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.


Komunikat  SPZOZ w Serocku

 

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią zachorowań na COVID-19 (Koronawirus) wizyty w placówce SPZOZ w Serocku

wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym.
 

Informujemy, że udzielamy e-porad pod numerem 793 875 536, 22 782 66 00, 22 782 66 01


Zamawianie recept na leki stałe drogą e-mail: recepty.spzoz@serock.pl

Czas realizacji 2-3 dni robocze

– kod dostępu podamy telefonicznie

 

Informacja w sprawie udzielania e-porad
HARMONOGRAM udzielania e-porad
Koronowirus - najważniejsze informacje
Bieżące komunikaty SPZOZ w Serocku
 


Komunikat o pracy Urzędu i przyjęciu interensatów

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z „koronawirusem” Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź załatwienie spraw przez ePUAP. W sytuacjach wyjątkowych (wnioski, pisma itp.) należy złożyć przy wejściu do Urzędu w wyznaczonym do tego miejscu.

Do odwołania nie będą także funkcjonowały przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, Artura Borkowskiego, i jego zastępcę. Nie będą się odbywać także dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, Mariusza Rosińskiego.


Komunikat o zawieszeniu zajęć i działalności gminnych placówek


Komunikat o zamknięciu szkół i zasiłku opiekuńczym

1. Informacja dla rodziców lub opiekunów dzieci w wieku do 8 lat

 • Przysługujący wymiar zasiłku opiekuńczego -  60dni /rok plus dodatkowe 14 dni;
 • Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do lat 8;
 • Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego wymagane jest wyłącznie złożenie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na druku udostępnionym przez ZUS. W przypadku pozostałych dni  zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian.  

OŚWIADCZENIE

WAŻNE:
DO PRZYZNANIA DODATKOWYCH 14 DNI ZASIŁKU  NIE JEST WYMAGANE ZWOLNIENIE LEKARSKIE.

2. Informacja dla rodziców i opiekunów dla dzieci powyżej 8 lat

 • Przysługujący wymiar zasiłku opiekuńczego: dzieci w wieku od 8 do 14 lat -60 dni/rok,  dzieci powyżej 14 lat 14 dni/rok
 • Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem powyżej 8 lat;
 • Wysokość  zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania zasiłku opiekuńczego konieczne jest zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk  ZUS Z-15A złożony bezpośrednio do pracodawcy. Formularz jest do pobrania na stronie  ZUS-u.
WAŻNE:
ZWOLNIENIE LEKARSKIE MOŻNA UZYSKAĆ, BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY W PRZYCHODNI, ZA POMOCĄ E-PORADY POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY Z LEKARZEM POZ PLACÓWKI, DO KTÓREJ JEST ZDEKLAROWANE DZIECKO.


Komunikat Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się "koronawirusa" z dniem 13 marca 2020 rok wstrzymuję się do odwołania przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Zakładu. Płatności za dostarczoną wodę można dokonać przelewem na nr rachunku bankowego Zakładu:

BS Legionowo 52 8013 0006 2007 0015 0806 0001.

Jednocześnie od 12 marca 2020 roku zawieszamy do odwołania odczyty wodomierzy i rozliczanie pobranej wody przez inkasentów. Odbiorcy z terenu gminy za ten okres zostaną obciążeni fakturą prognozowaną wysłaną pocztą lub emailem z bazy danych Zakładu

Informuję, że można podawać samodzielnie stan wodomierza w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • poprzez stronę internetową: www.wodociagiserock.pl
 • telefonicznie na nr telefonu 227827358
 • mailowo na jeden z adresów: wod.serock@post.pl lub mgzw@serock.pl
 • wysyłając SMS na nr inkasenta:

z terenu: Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Gąsiorowo, Wierzbica, Serock, Jadwisin, Dębinki, Zegrze - inkasent Pan Krzysztof Zinówko tel. 573 912 152

z terenu: Marynino, Karolino, Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Stanisławowo, Zabłocie, Zalesie Borowe, Guty, Bolesławowo, Wola Kiełpińska, Szadki – inkasent Pan Robert Jędrzejewski tel. 509 252 136

we wszystkich informacjach prosimy o podawanie swojego adresu email.


Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

od 13 marca 2020 roku do odwołania Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim. Do odwołania nieczynny jest również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Serocku.
Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu należy załatwiać telefonicznie i mailowo, a płatności m.in. za czynsz, wodę, należy regulować przelewem. Tel: 22 782 61 51, 22 782 75 73, 22 782 67 11;  e-mail: mgzgk@serock.pl


Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku - aktualizacja 16.03.2020

Osoby, niesamodzielne, starsze oraz te, które będą poddane kwarantannie na terenie Miasta i Gminy Serock i będą potrzebowały dostarczenia do miejsca zamieszkania żywności proszone są o nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Serocku
tel. 22 782 61 18,  22 782  71 39 
e-mail: ops@serock.pl


Komunikat Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
Zgodnie z harmonogramem do 23 marca 2020 r. trwa etap składania wniosków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.
W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru np. drogą mailową o wysyłce dokumentów.


Komunikaty:
Starostwa Powiatowego
KRUS
ARMiR

 • plakat

wstecz