Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Uwagi do planowanych tras w ramach planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej

W ramach wyznaczonego terminu zgłaszania uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Serock w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej w Serocku skierował pismo do Prezesa Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny. W załączeniu skan stanowiska.

Uwagi skierowane do autorów Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowią wstęp do rozpoczęcia dyskusji z osobami odpowiedzialnymi za dalsze losy tej inwestycji, co do jej lokalizacji na terenie gminy Serock. W uwagach staraliśmy się akcentować sprawy, które sygnalizowaliście Państwo w swoich postulatach przesłanych do naszej wiadomości, przy czym zawsze staraliśmy się zachować spojrzenie na dane zagadnienie z perspektywy interesów całości wspólnoty gminnej.
 
Pragniemy wyrazić podziękowanie za licznie przesłane uwagi, dotyczące budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jesteśmy przekonani, że skala zainteresowania z jakim spotkało się opracowanie poddane konsultacjom skłoni jego autorów do podjęcia bezpośrednich rozmów co do konkretyzacji trasy, jaką nowa droga będzie mogła być potencjalnie poprowadzona.
 
  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz