Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Spotkanie informacyjne w sprawie planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej

2 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące opublikowanych planów budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz linii kolejowej nr 20, w ramach inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym wzięło udział około 300 mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych.

Po powitaniu przybyłych przedstawiona została prezentacja, w której przybliżono zgromadzonym założenia projektów inwestycyjnych CPK (koncepcję budowy obwodnicy i centralnego portu komunikacyjnego  CPK, harmonogram prac, itp.), następnie aktualną sytuację komunikacyjną i planistyczną gminy, warianty inwestycji na terenie gminy zaproponowane przez GDDKiA oraz ewentualne szanse i zagrożenia, które powyższa inwestycja może za sobą nieść.

W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja, podczas której obecni na spotkaniu zadawali pytania burmistrzowi a także dzielili się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 10.03.2020 r. włącznie, można wziąć udział w konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag do ww. projektu, mogą to uczynić za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Zachęcamy Państwa do wyrażania swoich opinii poprzez składanie uwag za pośrednictwem formularza oraz przesyłania ich dodatkowo do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na adres mailowy konsultacje@serock.pl.

Wyniki konsultacji mają dać autorom dokumentu wiedzę o istotnych uwarunkowaniach występujących na obszarach, przez które będą przebiegały nowe trasy komunikacyjne i w tym zakresie mogą wpłynąć na końcowy kształt samych inwestycji.

Przesyłanie Państwa uwag do naszej wiadomości, pozwoli w sposób pełniejszy zebrać i przedstawić uwarunkowania związane z realizacją ww. inwestycji, określić warunki brzegowe jej budowy i tym samym zabezpieczyć interesy społeczności gminnej.

Pragniemy również podkreślić, że prezentowane warianty trasy, w istocie na dzień dzisiejszy nie stanowią konkretnych propozycji ich realizacji, a są jedynie geometryczną osią wyznaczonych korytarzy (5 km dla każdego wariantu), w których finalnie ma zostać umiejscowiona droga. W tym względzie kierowane do inwestora uwagi nabierają jeszcze większego znaczenia, ponieważ mogą wpłynąć na dalsze decyzje co do jej przebiegu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom poniedziałkowego spotkania za obecność, czynny udział w dyskusji oraz przekazanie nam własnych opinii i uwag.

Spotkanie informacyjne w sprawie planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej było transmitowane na żywo na Facebooku, na fanpejdżu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Zapis wideo ze spotkania można obejrzeć na wspomnianym profilu.

O planach związanych z budową obwodnicy czytaj TUTAJ.

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
  • spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji...
  • spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji...

wstecz