2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Wojewoda Mazowiecki wziął udział w uroczystościach gminnych

5 lutego w gminie Serock miały miejsca ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia: oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie, przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz otwarcie Klubu Senior + w Szadkach. W uroczystości udział wzięło wielu honorowych gości, z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na czele.

Pierwszym punktem uroczystości było oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie. W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltową, chodniki, oświetlenie uliczne, progi zwalniające, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania wyniósł 859 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 601 300 zł (z dofinansowania pokrytych zostało 70 proc. kosztów zadania).

Kolejnym punktem było uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Pojazd ten został sfinansowany ze środków m.in.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środków pozostających w dyspozycji KG PSP, Miasta i Gminy Serock, Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie Klubu Senior+ w Szadkach. Na jego potrzeby przeprowadzono gruntowny remont istniejącego budynku, począwszy od wykonania izolacji ścian fundamentowych, a skończywszy na wykonaniu nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych. Wykonano też niezbędne instalacje, umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz budynku – stworzona została sala do ćwiczeń ruchowych. W ramach zadania obiekt wyposażony został w sprzęt rtv-agd, meble oraz sprzęt sportowo-rehabilitacyjny.

Z działalności Klubu skorzystają osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące teren Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów przygotowana została oferta prozdrowotna, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna oraz opiekuńcza. W działalność placówki włączone zostaną grupy seniorów, działające na terenie gminy Serock. Koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły ponad 626,5 tys. zł, z czego kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa przez Wojewodę Mazowieckiego to 150 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock w swoich przemówieniach podkreślał jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grupy społecznych oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających realizację tych potrzeb. Budowa drogi w ulicy Książęcej, nowy wóz ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Serocku oraz Klub Senior+ w Szadkach to przykłady działań jakie serocki samorząd podejmuje, przy wsparciu różnego rodzaju podmiotów, dla dobra i zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy.  

tekst na podstawie www.gov.pl

 

 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach

wstecz