Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Dotacje służące ochronie środowiska

Kontynuując działania mające na celu ochronę powietrza oraz przedsięwzięcia służące ochronie gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock informujemy, że mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji gminnych do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w tym roku zmianom uległy Regulaminy przyznawania dotacji na przedmiotowe przedsięwzięcia, które stanowią załączniki do Uchwały nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019 r. Wyznaczone zostały 3 terminy naborów wniosków o przyznanie dotacji, tj.
1.    pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2.   drugi nabór: 01– 31 maja,
3.   trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia.

Ważne, aby złożyć wniosek jeszcze przed zakupem i demontażem pieca lub kotła, a w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przed zakupem urządzenia.
Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na terenie Miasta i Gminy Serock, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości.

Wysokość dofinansowania do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. wynosi:
•    budynek mieszkalny jednorodzinny: 4 000 zł
•    lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym: 3 000 zł
•    budynek mieszkalny wielorodzinny: 10 000 zł
•    budynek usługowy: 3 000 zł
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Na likwidację funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji wynosi 3 500 zł jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami, będą zwracane wnioskującym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

źródło fotografii: www.mgprojekt.com.pl/

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz