Rotator zdjęć

Główna treść strony Wsparcie dla inwestora

Wsparcie dla inwestora

Wspieranie przedsiębiorców oraz tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów jest jednym z celów strategicznych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock.

Za obsługę inwestorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odpowiadają pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju. Inwestor zainteresowany zainwestowaniem w naszej gminie może liczyć na merytoryczną pomoc na etapie realizacji przedsięwzięcia. Urzędnicy pośredniczą również w nawiązywaniu kontaktów z właścicielami terenów inwestycyjnych. Tel. (22) 782 88 27, e-mail: planowanie@serock.pl

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju służy pomocą z zakresu:
•    przedstawienia oferty terenów inwestycyjnych, w tym ich powierzchni, lokalizacji, atutów,
•    udziela pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
•    przedstawia ofertę porozumień indywidualnych pomiędzy inwestorem a gminą,
•    oferuje dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
•    zachęt inwestycyjnych i podatkowych,
•    służy pomocą merytoryczną na każdym etapie inwestycji.

Poziom regionalny:
Na poziomie regionalnym obsługą inwestora oraz wsparciem inwestycji zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.coie.armsa.pl.

Poziom krajowy:
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023. Szczegółowe informacje: www.paih.gov.pl.

Dane dotyczące wsparcia przedsiębiorczości dostępne są na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: www.mpit.gov.pl.

 

 

  • -
  • -
Powrót do topu strony