Rotator zdjęć

Główna treść strony Rola folklora

Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach

Zapraszamy do udziału w realizacji projektu „Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. Działania w ramach projektu, którego beneficjentem jest Miasto i Gmina Serock, będą trwały przez cały 2019 rok.

Podejmujemy działania dotyczące regionalnej obrzędowości
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl spotkań dotyczących lokalnej obrzędowości. W ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji spotykaliśmy się w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, aby wraz z mieszkańcami gminy rozmawiać o dawnych zwyczajach i obrzędach regionalnych.

Obszar gminy Serock, ze względu na uwarunkowania historyczne, nie posiada zidentyfikowanych lokalnych tradycji czy obrzędów. Tegoroczna realizacja projektu „Rola Folklora” będzie próbą odtworzenia regionalnych obrzędów i przywrócenia dawnych zwyczajów. Wszystko to wpłynie na budowanie poczucia tożsamości lokalnej, umacnianie więzi międzypokoleniowych oraz integrację społeczeństwa lokalnego. Chcemy podkreślić zbiorowy, społeczny charakter obrzędów poprzez zaangażowanie do projektu jak największej liczby osób.

Kształtujemy umiejętności, zaszczepiamy wiedzę
Przedsięwzięcie „Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach” dotyczy zorganizowania cyklu warsztatów teatralnych i wokalno-muzycznych, których efektem będzie realizacja czterech wydarzeń artystycznych, przywracających pamięć o obrzędach związanych z Zapustami, Nocą Kupały, Dożynkami i Szczodrymi Godami. W ramach projektu powstanie także wystawa outdoorowa podsumowująca projekt oraz publikacja dotycząca lokalnej obrzędowości.

Grupa teatralna, prowadzona przez Anię Kutkowską, będzie poświęcała swój czas przede wszystkim kulturze żywego słowa i opanowaniu, a następnie interpretowaniu tekstów obrzędowych. Część osób z tej grupy będzie łączyła grę sceniczną z ruchem, który będzie idealnie dobrany do przekazywanych treści.

Grupie wokalno-muzycznej, prowadzonej przez Bogusię Segiet, zostanie przekazana niezbędna wiedza z zakresu emisji głosu i artykulacji. Wszyscy uczestnicy zajęć wokalnych nauczą się wydobywać właściwą ekspresję i estetykę śpiewu, w zależności od indywidualnych predyspozycji, żeby potem pięknymi dźwiękami okrasić obrzędowe pokazy. Jeśli znajdą się chętni do gry na instrumentach, również z grupą instrumentalistów zostanie wypracowana umiejętność grania podstawowych ludowych melodii.

Przez cały czas trwania warsztatów kształtować będziemy umiejętność pracy w grupie, a co za tym idzie – pogłębiać więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe.

Wychodzimy „w miasto”, zapraszamy do wspólnej zabawy
Kultywowanie tradycji i obrzędowości wiązało się zwykle z dobrą zabawą. Realizacji naszego projektu także przyświeca ów cel :)
Fundamentem widowisk obrzędowych będą grupy warsztatowe ale widowiska będą miały charakter interaktywny. Chodzi bowiem o to, żeby zachęcić publiczność do wspólnej zabawy, by wzbudzić w mieszkańcach chęć do kultywowania lokalnych tradycji i podjąć próbę uczynienia z nich waloru kulturowego regionu.

Pierwszym widowiskiem obrzędowym będą lokalne Zapusty. W okresie karnawału, w marcu, po ulicach Serocka spacerować będą wesołe gromady przebierańców: dziadów, Cyganów, niedźwiedzi czy diabłów. Przypomnimy na czym polegał dawny Podkoziołek czy zwyczaj „chodzenia z Kozą”. Będą słomiane kukły, tańce i śpiewy, obrzędowe zawołania „na len i konopie”. Zwieńczeniem tych zabaw będzie symboliczne pogrzebanie Basa albo zabijanie Grajka.

W czerwcu spotkamy się podczas Nocy Kupały. W naszym widowisku zapłoną ogniska, a w nich mieszanki ziół ochronnych, będą skoki przez płomienie, które według dawnych wierzeń oczyszczały zgromadzoną przy nich gawiedź i chroniły przed złymi mocami czy chorobą. Będą kąpiele w Narwi i wianki płynące z jej nurtem, a może nawet ktoś odnajdzie kwiat paproci.

Widowisko dożynkowe odbędzie się u schyłku lata, kiedy ucichną ostatnie kombajny, odsapną snopowiązałki i rolnicy szczęśliwi będą przyglądać się swoim plonom. Opowiemy o tym dlaczego inaczej dożynki zwą się okrężnym lub ograbkiem; będzie baba, broda, pępek i wiązanie mazowieckiej przepiórki. A wszystko to przy okrzykach radości, z pieśnią na ustach, tańcami i z barwnym korowodem wieńców dożynkowych.

Grudniowe widowisko obrzędowe przybliży dawne zwyczaje obchodzenia Szczodrych Godów, jak dawniej nazywano święta Bożego Narodzenia. Nazwa ta przestała obowiązywać w Polsce w XVIII w., jednak termin ów pozostaje nadal żywy wśród ludu (przetrwał m.in. w języku kaszubskim). Wszystko skupione będzie w jednym miejscu czyli w Izbie, w czasie Szczodrego Wieczoru.

Zapraszamy, zapraszamy!
Udział w warsztatach jest bezpłatny i nieograniczony wiekowo. Zapraszamy całe rodziny! Dołączyć można w każdym momencie.
Już teraz zachęcamy do kontaktu osoby, które będą chciały podzielić się z nami opowieściami o zwyczajach towarzyszących różnym świętom i uroczystościom w ciągu roku (nie tylko dotyczącymi Zapustów, Nocy Kupały, Dożynek i Szczodrych Godów). Podzielcie się z nami zdjęciami, przepisami na pyszne potrawy, opowieściami jak spędzano wolny czas w Waszych rodzinach, jak świętowano…
Zbierzemy te wszystkie wspomnienia i wydamy je w formie pięknej publikacji.

Prosimy – pomóżcie nam w promocji przedsięwzięć związanych z realizacją projektu. Chcemy, żeby to było nasze wspólne dzieło, żebyśmy dostrzegli piękno i wartość naszych tradycji, naszej historii.

Partnerami projektu są: Muzeum Historyczne w Legionowie, Stowarzyszenie Miłośników Skubianki, Fundacja Nova.

Kontakt:
Referat Komunikacji Społecznej UMiG Serock
ul. Rynek 21
Tel 22 782 88 43
a.wozniakowska@serock.pl; promocja@serock.pl 

----------------------------------------------------------------------

Warsztaty będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Organizatora i w innych mediach w celu promocji wydarzenia. Dotyczy to przypadków, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w zajęciach w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności Organizatora, tj. Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

  • -