2019

Menu rwd

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z docierającymi do nas informacjami o ciągłym zainteresowaniu programem wydłużamy czas naboru wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
1.    folii rolniczych,
2.    siatki i sznurka do owijania balotów,
3.    opakowań po nawozach,
4.    opakowania typu Big Bag.
UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.
Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

Osoba do kontaktu: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Katarzyna Szmyt, k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.
wzór wniosku poniżej

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony