2019

Menu rwd

XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVII edycję Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
Tegoroczna edycja nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mazowsza. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.
Konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego:
•    uczniowie klas I–III mają za zadanie wykonanie plakatu ekologicznego z hasłem,
•    uczniowie klas IV–VI – fotografię przedstawiającą Mazowieckie Krajobrazy (z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia),
•    uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.
Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie: od 7 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (prace z obszaru m.st. Warszawa).
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:
•    (22) 59 79 059  – Milena Marczewska
•    (22) 59 79 056 – Ewa Warywoda
oraz pod adresem: https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/ekokonkursy/art,40,xvii-edycja-konkursu-ekologicznego-mazowieckie-krajobrazy-.html
W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony