2019

Menu rwd

Dofinansowania budowy dróg gminnych

Dofinansowanie budowy ul. Książęcej w Jadwisinie
Wniosek złożony przez Miasto i Gminę Serock, którego przedmiotem jest “Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie” znalazł się na ogłoszonej w dniu 2 września przez Wojewodę Mazowieckiego liście  zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dla naboru ogłoszonego i zakończonego w marcu 2019 r.   Przyznana kwota dofinansowania wyniesie 70% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wartość dofinansowania zostanie ustalona po wyborze wykonawcy na podstawie ceny przez niego zaoferowanej. Obecnie Miasto i Gmina Serock ogłosiła przetarg na realizację tego zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 września.

Zakres prac będzie obejmował budowę m.in. jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowania wyniesionego i progów zwalniających oraz nowego oświetlenia ulicznego. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardu technicznego oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg w Wierzbicy
W dniu 26 sierpnia br. Miasto i Gmina Serock w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na Przebudowie drogi gminnej nr 180751W i 180416W (odcinki A-2 i C-2) w Wierzbicy.  Zakres prac będzie obejmował budowę m.in. ścieżki rowerowej w miejscowości Wierzbica na odcinku od końca ścieżki wybudowanej w latach ubiegłych, dalej wzdłuż dawnej drogi krajowej, aż do północnych granic Gminy. W ramach inwestycji przewidziano również remont jezdni  biegnącej przez miejscowość Wierzbica a także budowę chodników i zjazdów na odcinku, gdzie w obecnej chwili droga nie jest w nie wyposażona. Mamy nadzieję, że i tym razem  nasz  wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony