2019

Menu rwd

Przedszkole w moim sercu - konkurs

Cele konkursu:

 • Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji.
 • Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką płaską nt. wspomnień z przedszkola.
 • Prace konkursowe powinny być w formacie A3 lub A4.
 • Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, absolwentów przedszkola. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
 • Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę (imię, nazwisko, wiek autora, lata pobytu w przedszkolu, numer telefonu do kontaktu).
 • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.
 • Prace powinny być dostarczone do organizatora konkursu na adres: Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do sekretariatu w terminie do 30.09.2019r.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazywaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, publikacji na stronie internetowej przedszkola, profilu na facebook oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. Przyniesione prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 • Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniach 01-04.10.2019r. w kategoriach: przedszkole (3- 5 lat), szkoła (6-15 lat) młodzież (16-26 lat), dorośli (27 lat- powyżej). Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu  telefonicznie.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone dn. 04.10.2019 r. na stronie internetowej przedszkola oraz profilu na facebook.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Rozdanie nagród oraz dyplomów uczestnikom odbędzie się podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2019r. o godz.10.00.
 • Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu p. Moniki Zegadło.
 • autor: Samorządowe Przedszkole w Serocku

wstecz

Powrót do topu strony