2019

Menu rwd

Obwieszczenie ws. Jaskółowa

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska
Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. Burmistrz Nasielska wydał zawiadomienie ZPN.6733.8.75.2013.BS o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku wznowionego postępowania w sprawie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 453 i 455 w  miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 23 693 31 15, lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony