2019

Menu rwd

Obwieszczenia Burmistrza Nasielska

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. Burmistrz Nasielska wydał obwieszczenia dot. poddania do publicznej wiadomości postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów przewidzialnego do realizacji na terenie działek nr. 453 i 455 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 23 693 31 15, lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony