2019

Menu rwd

Efekt ekologiczny osiągnięty

w+OvkoEe2QnMgAAAABJRU5ErkJggg==

W bieżącym roku upływa termin osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia końcowego rozliczenia z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku.” Przypomnijmy, iż w ramach zakończonego w ubiegłym roku zadania dokonana została m.in. wymiana wyeksploatowanych i nieekonomicznych kotłów oraz zabudowa nowych.  Wymienione zostały kotły gazowe zasilające całą część technologiczną centralnego ogrzewania wraz z armaturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania oraz zasilenie budynku w c.w.u. Zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń bez wątpienia przyczyniło się do oszczędności w zużyciu gazu, a przede wszystkim, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, ma nieoceniony wpływ na jakość powietrza którym oddychamy.
Realizacja zadania została dofinansowana przez WFOŚiGW w ramach pożyczki przyznanej Miastu i Gminie Serock w kwocie 116 200,00 zł. Udzielona pożyczka podlega częściowemu umorzeniu  w wysokości do 20 % wykorzystanej kwoty po spełnieniu warunków określonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Programie pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
w+OvkoEe2QnMgAAAABJRU5ErkJggg==

Koniec listopada 2019 r. to także termin osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia końcowego rozliczenia z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Jadwisin, Serock, Izbica, Borowa Góra, Jachranka,” w ramach którego dokonano montażu nowoczesnych opraw oświetlenia LED w miejsce nieekonomicznych opraw oświetleniowych sodowych. Łącznie w ramach zadania zamontowano 150 sztuk nowych opraw oświetlenia LED.
Realizacja zadania została dofinansowana przez WFOŚiGW w ramach pożyczki przyznanej Miastu  i Gminie Serock w kwocie 203 000,00 zł. Udzielona pożyczka podlega częściowemu umorzeniu w wysokości do 20 % wykorzystanej kwoty po spełnieniu warunków określonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Programie pn. Modernizacja oświetlenia elektrycznego.


W roku bieżącym również planujemy realizację inwestycji, zwłaszcza tych w dziedzinie ochrony wód i ochrony powietrza, które zostaną zrealizowane przy udziale dofinansowania w formie preferencyjnych pożyczek. W ramach tych inwestycji dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej polegające na budowie lub przebudowie istniejących sieci kanalizacyjnych, budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędności energii cieplnej w tym termomodernizacja budynków   i modernizacja oświetlenia elektrycznego.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony