2019

Menu rwd

Wybory Sołtysów - ważna informacja

Aby wziąć udział w wyborach na sołtysa i do Rady Sołeckiej trzeba być ujętym w rejestrze wyborców prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
     Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi Statutami Sołectw z terenu gminy Serock, do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
    W tym celu należy złożyć w urzędzie gminy (pokój nr 20), wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców wraz z deklaracją oraz kserokopią dowodu osobistego. W ciągu 5 dni zostanie wydana decyzja o wpisaniu do Rejestru Wyborców. Wpis ma charakter stały i obowiązuje do momentu zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały lub złożenia oświadczenia o powrocie do stałego rejestru wyborców zgodnie z miejscem zameldowania. W przypadku dokonania zameldowania na pobyt stały mieszkaniec z urzędu zostaje wpisany do Stałego Rejestru wyborców w gminie Serock.

 

  • autor: Referat Spraw Obywatelskich

wstecz

Powrót do topu strony