2019

Menu rwd

Bezpieczeństwo publiczne - dyskusja

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Serocku 27 marca 2019r. odbyła się dyskusja w sprawie oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.
Komendant Komisariatu Policji w Serocku kom. Zbigniew Prusinowski przedstawił ocenę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu. W trakcie prezentacji przedstawiono dynamikę przestępczości w monitorowanych kategoriach, liczbę stwierdzonych przestępstw narkotykowych. Przedstawiono również ocenę działań prewencyjnych.     

zobacz prezentację

Komendant Straży Miejskiej w Serocku Adam Krzemiński przedstawił działalność Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r.

zobacz prezentację

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. mgr inż. Mieczysław Klimczak przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Obszerny zakres ww. sprawozdania objęło sprawy operacyjne, edukacyjno-szkoleniowe, kontrolno-rozpoznawcze, finansowe, logistyczne oraz priorytety na rok bieżący. Komendant zaprosił do korzystania z sali edukacyjnej „Iskierka”, powstałej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,  w celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz wyrobieniu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem.

zobacz prezentację

Następnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Serocku Marian Malinowski przedstawił informację o stanie i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Serock.

zobacz prezentację

Na sesji Rady Miejskiej Serocku mieliśmy również okazję wysłuchać ocenę stanu bezpieczeństwa Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przedstawioną przez Wiceprezesa Roberta Rodziewicza. Legionowskie WOPR jest jedyną służbą posiadającą uprawnienia do ratownictwa wodnego w powiecie legionowskim.

zobacz prezentację

  • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony