2019

Menu rwd

Pierwsze otwarcia przetargów za nami

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji zawartych w budżecie na rok 2019. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczą usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w m. Dębe (droga woj. nr 632W na odcinku od kładki do granic gminy tzw. zapora), w m. Stasi Las – ul. Tęczowa oraz w Serocku – ul. Słoneczna Polana i Błękitna. W trzech postępowaniach wpłynęło w sumie 21 ofert – po 7 na każde zamówienie. Ceny zaproponowane przez oferentów kształtowały się następująco:  

Zadanie 1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Dębe” – cena najniższa 6.469,80 zł, cena najwyższa 85.000,00 zł. 
Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Stasi Las, ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej”- cena najniższa 3.813,00 zł, cena najwyższa 18.696,00 zł.
Zadanie 3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Słoneczna Polana, Błękitna – oświetlenie drogi gminnej” - cena najniższa 6.222,00 zł cena najwyższa 26.445,00 zł.

W dniu  dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową oświetlenia na ul. Orlej, Kochanowskiego i Batogowskiego w Serocku. Do dnia 8 lutego 2019 r. planujemy również ogłosić przetargi na realizację kolejnych robót budowalnych tj. budowę oświetlenia na ul. Serockiej i Zegrzyńskiej w Łasze oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku na ulicy Jaśminowej. 

Ponadto, w styczniu br. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie związane z przebudową zjazdu na drogę gminną – działka nr ewid. 235 w m. Marynino gm. Serock. Mimo upublicznienia ogłoszenia na stronie internetowej oraz przesłania zaproszenia do złożenia oferty do kilku wykonawców działających w branży brukarskiej na terenie naszej gminy, w terminie składania ofert złożona została tylko jedna oferta na kwotę 18.327,00 zł. Ofertę złożyła firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo – Budowlane, Brukarstwo z Serocka.
 

wstecz

Powrót do topu strony