2019

Menu rwd

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H (obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Co się zmienia:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja H jest ostatnią dużą sekcją planistyczną z terenu gminy, dla której procedura planistyczna rozpoczęła się już w 2010 roku. 
Zmianie ulegną zapisy w planie w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości na przestrzeni lat oraz zmiany dotyczącej zarówno przeznaczenia indywidualnych nieruchomości, jak i zasad ich zagospodarowania, takich jak rodzaj, funkcja i gabaryty zabudowy.
Zachęcamy do udziału i zapoznanie się z wyłożonymi dokumentami planistycznymi.
Nowoopracowany miejscowy plan będzie podstawowym dokumentem, który na najbliższe lata przesądzi o możliwości zagospodarowania Państwa nieruchomości.
Szczegóły dotyczące terminów wyłożenia, termin składania uwag zostały zawarte w ogłoszeniu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku,  ul. Rynek 21.

W dniu 13.02.2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35 odbędzie się dodatkowe spotkanie otwarte w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie planu. 


Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

wstecz

Powrót do topu strony