2019

Menu rwd

Efekt ekologiczny osiągnięty !

W dniu 14 grudnia 2018 r. upłynął termin osiągnięcia przez Miasto i Gminę Serock efektu ekologicznego w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las.” Na realizację tego zadania Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki na preferencyjnych warunkach , na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, do której przyłączono mieszkańców, osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony