2019

Menu rwd

Zmiana opłaty śmieciowej od 2019 roku

W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o którego przyczynach Urząd Miasta i Gminy w Serocku informował w artykule ,, Dlaczego opłaty za odbiór odpadów komunalnych muszą wzrosnąć?” od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie tzw. opłata śmieciowa.
Zgodnie z Uchwałą Nr 16/III/2018 Rady Miejskiej  w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 roku nowa stawka wyniesie 20,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregacji śmieci oraz 40,00 zł za każdą osobę zamieszkującą, która nie segreguje odpadów.
Natomiast ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyniesie 240,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 480,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny na podstawie Uchwały Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 roku.
Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, tj. wysokość opłaty powinna być tak ustalona, aby pokrywać koszty ponoszone przez gminę.

 

 

  • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

wstecz

Powrót do topu strony