2019 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock

Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny przyznał dodatkowe środki na doposażenie mazowieckich jednostek OSP. Tym razem na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczył 169 tyś. zł, z czego 100 tys. zł otrzymała jednostka OSP Serock, 21 tys. zł - OSP_RW Nowy Dwór Mazowiecki, 11 tys. zł – OSP Wojszczyce, 34 tys. zł, OSP – Trębki Nowe oraz 30 tys. zł – OSP Kuligów.

Dnia 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Miasta i Gminy Serock wraz ze Skarbniczką Serocką Moniką Ordak podpisał umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock. Dofinansowanie w wysokości 100 tyś. zostanie przeznaczone na zakup nowego samochodu, którego wartość wyniesie około 840 tyś złotych. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock sfinansowany zostanie z następujących środków:
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – 100 000,00 zł
Marszałek Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360 000,00 zł
Środki pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe – 50 000,00 zł
Środki własne OSP Serock – 40 000,00 zł
Gmina Serock – 190 090,00 zł

Zdjęcia i informacje pochodzą ze strony  Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

wstecz