Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Rozliczenie dotacji azbestowej

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w ramach zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 0306/19/OZ/D z dnia 11 września  2019 roku na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.” odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 101,706 Mg (ton) azbestu z 25 nieruchomości, z czego z demontażu pokryć dachowych pochodziło 4,712 Mg.
W bieżącym roku realizacją prac zajmowała się firma AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Bogusław PAŹ, Świniary Stare b/n, 27-670 Łoniów. Roboty   przeprowadzone zostały w okresie od 26 do 30 września br. Całkowity koszt zadania wyniósł 39.119,48 zł. Miasto i Gmina Serock z budżetu gminy sfinansowała 70% kosztów kwalifikowanych zadania tj. w kwocie 27 383,64 zł. Pozostała część 11 735,84 zł (30%) pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • -

wstecz