Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

GDDKiA przekazuje harmonogram prac związanych z remontem mostu w Wierzbicy

Stan przedawaryjny – konieczny jest remont mostu w Wierzbicy w ciągu DK62

W styczniu i kwietniu bieżącego roku wykonane zostały ekspertyzy mostu. Wnioski i zalecenia z ekspertyz wskazują na konieczność  wykonania remontu spowodowane między innymi degradacją podparcia przęsła środkowego obiektu nad rzeką. Stan techniczny części obiektu jest przed awaryjny. Wykonanie remontu mostu ze względów technologicznych spowoduje wyłączenie go z ruchu kołowego.

Decyzja i przygotowania do wyłonienia wykonawcy

Podjęta została natychmiastowa decyzja o rozpoczęciu procesu przygotowawczego do wykonania remontu.

Opóźnienie podjęcia decyzji wiązałoby się z pogłębianiem uszkodzeń elementów konstrukcyjnych obiektu, co mogłoby  spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Brak podjęcia działań naprawczych może skutkować szczególnie w okresie zimowym natychmiastowym wykluczeniem ruchu pojazdów i pieszych na obiekcie do chwili naprawy.

Natychmiast po pozyskaniu środków finansowych, została przygotowana dokumentacja przetargowa, i w trybie pilnym wszczęte zostało postępowanie na wybór wykonawcy prac.

Podpisanie umowy i harmonogram

Pod koniec sierpnia br. podpisana została umowa z firmą FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. Wykonawca ma 4 miesiące od daty podpisania umowy na wykonanie wszystkich robót. Wartość umowy to ok. 1,7 mln zł.

Wykonawca przejął plac budowy pod koniec sierpnia 2019 r.

Prace rozpoczął od przygotowania i uzgodnienia z jednostkami samorządowymi i Policją projekt czasowej organizacji ruchu (planowane objazdy). Ponadto prowadził roboty przygotowawcze do  podniesienia przęsła (projekt technologiczny niezbędne elementy konstrukcyjne).

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca przystąpił do przygotowania oznakowania, w tym tablic informacyjnych dla planowanych objazdów.

Planowany harmonogram prac zakłada:

- 21-23.10.2019 r. wprowadzenie tymczasowego oznakowania z propozycją objazdu wyłączonego z ruch mostu

- 4 – 25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego

- 26.11 – 06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego

- 20- 23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

Uwaga! podniesienie przęsła mostu będzie miało miejsce w nocy z 6 na 7 listopada, w godzinach od 22.00 (06.11) do 04.30 (07.11).  W tym czasie ruch pieszy przez most również nie będzie możliwy. 

Powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
 

Zakres prac i technologia

W ramach prac remontowych naprawione zostaną:

- przęsła Gerbera w przegubach (naprawa skorodowanego betonu i wymiana łożysk)

- pomost i jego wyposażenie

- podpory i przyczółki wraz wymianą łożysk

- nawierzchnia chodników

Aby móc wykonać zamierzone prace niezbędne jest podniesienie pomostu za pomocą podnośników hydraulicznych na ok. 0.7 – 1.0  metra. Dopiero wówczas będzie możliwość wymiany 8 łożysk oraz naprawy konstrukcji betonowej.
 

Wyłączenie mostu dla samochodów - objazdy

Na czas realizacji prac prowadzonych w trakcie podniesionego pomostu nie będzie możliwy ruch kołowy. Utrzymany zostanie natomiast ruch pieszy. Utrudnienia potrwają około 21 dni. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną a w godzinach szczytu wspomaganego również ręcznie.

Wyznaczone zostały objazdy:

- dla samochodów osobowych: z DK62 - drogą powiatową przez: Wielęcin – Zatory – Gładczyn Szlachecki – DW  618 – do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka

- dla samochodów ciężarowych: DK62 w kierunku Wyszkowa, dalej DW 618 do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka.
 

Usprawnienia dla mieszkańców

GDDKiA dołożyła wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia.

Podczas prowadzenia prac na moście utrzymany zostanie ruch pieszy za wyjątkiem okresu podnoszenia przęsła (okres nocny lub weekend).

Ponadto w porozumieniu z gminą Serock zorganizowana została komunikacja wspomagająca: po obu stronach zamkniętego obiektu będą zlokalizowane przystanki oraz miejsca parkingowe. Zapewniona zostanie normalna praca służb dbających o porządek i bezpieczeństwo.

źródło: gddkia.pl


Przypomnijmy informację UMiG w Serocku:

GDDKiA wyznaczyła objazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych. Ponieważ objazdy nie rozwiążą  całkowicie problemów naszej społeczności, spowodowanych czasowym zamknięciem przeprawy mostowej, we współpracy z inwestorem, wykonawcą robót, a także zainteresowanymi służbami, zaplanowano dodatkowe rozwiązania, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom:

- most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne).

- na czas całkowitego zamknięcia mostu uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa obsługująca tereny po obu  stronach Narwi, dowożąca mieszkańców do mostu oraz tymczasowa linia dowożąca dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku (z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych) i dowozem bezpośrednim do szkoły. W tym czasie udostępnione będą również całodobowe parkingi po obu stronach mostu:

•    wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze
•   zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m, a także w pewnym zakresie teren stanicy wędkarskiej PZW w Wierzbicy.

Na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normalną pracę służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Pragniemy poinformować, że analizowana była kwestia utworzenia przeprawy pontonowej przez Narew w m. Wierzbica na okres trwania remontu. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wykonana została wycena jego budowy przez wojskową jednostkę batalionu drogowo-mostowego w Chełmie. Koszt budowy mostu i zapewnienie jego funkcjonowania wyceniono na ponad 5 mln zł (koszt obejmuje budowę parku pontonowego PP-64 „Wstęga”, samochody ciężarowe do transportu i obsługi,  jednostki pływające zabezpieczające przeprawę od strony wody, mikrobus i autobus pasażerski).  Ze względu na bardzo wysoki koszt, znacznie przekraczający wartość robót remontowych (wynoszącą według informacji od wykonawcy 1 700 000,00 zł) oraz konieczność uzyskania stosownych zgód na jego wybudowanie nie jest możliwe jego wykonanie.

Poniżej: harmonogram zastępczej Lokalnej Komunikacji Autobusowej uruchomionej na okres całkowitego zamknięcia mostu, mapa z rozmieszczeniem parkingów i przystankami LKA w okolicach mostu, zalecany objazd mostu na DK 62.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 710 950, lub adresem umg@serock.pl.

Foto: Most w Serocku. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
  • -
  • -
  • -

wstecz