2019 rok

Menu rwd

Szkolenie ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock"

W dniach 24 – 25 września 2019 r. odbyło się zorganizowane już kolejny raz przez Miasto i Gminę Serock dwudniowe szkolenie w ramach operacji pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”. Podczas szkolenia grupa 50 uczestników z gminy Serock została zapoznana z takimi zagadnieniami jak: znaczenie zapylania roślin przez pszczoły na jakość i wydajność plonu roślin uprawianych przez człowieka, krótka historia pszczelarstwa, hodowla pszczół i wykorzystanie ich produktów na przestrzeni wieków czy tez wpływ produktów pszczelich na zdrowie człowieka.

Grupę docelową szkolenia stanowili rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy uczestników operacji w zakresie możliwości zagospodarowania dostępnych zasobów przyrodniczych, znaczenia pszczoły miodnej w zdrowiu i żywieniu człowieka, możliwościach wykorzystania produktów pszczelich oraz możliwości hodowli pszczół we własnych gospodarstwach na terenie miasta i gminy Serock i wykorzystania ich produktów.

Operacja została dofinansowana na podstawie zawartej Umowy nr 91/UMWM/05/2019/RW-D-III z dnia 13 czerwca 2019 r. przez Województwo Mazowieckie ze środków  KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje
o  bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony