Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

GDDKiA planuje remont mostu w Wierzbicy

18 września odbyło się spotkanie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (inwestorem), wykonawcą planowanego remontu mostu, podczas którego podjęto następujące ustalenia:

- zakłada się, że całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi w połowie października i będzie trwało 21 dni. Poza tym okresem, mimo prowadzonych robót, most będzie przejezdny w obu kierunkach,

- most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w weekendy w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne),

- na czas całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego, Gmina we współpracy z wykonawcą  remontu, zorganizuje darmową autobusową komunikację zastępczą dowożącą pasażerów do mostu po obu jego stronach,

- na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normalną pracę służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dokładny harmonogram realizacji robót oraz terminy zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego przekażemy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od wykonawcy robót.

Poniżej przedstawiamy główne założenia w zakresie komunikacji, planowane do wdrożenia na czas remontu:
• przewiduje się utworzenie ogólnodostępnych, całodobowych parkingów po obu stronach mostu;

-  wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze;
- zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m;

• przewiduje się utrzymanie komunikacji pieszej przez most, przez cały okres remontu (za wyjątkiem przerw technologicznych);
• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej, obsługującej tereny na lewym brzegu Narwi, po dotychczasowej trasie, dowożącej mieszkańców do mostu;

• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej przewożącej osoby korzystające z przejścia pieszego przez most, do centrum Serocka;

• przewiduje się utworzenie tymczasowej linii dowożącej dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługującej tereny po lewej stronie Narwi, z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim do szkoły,

Schemat komunikacji w rejonie zamkniętego mostu przedstawia mapa poglądowa. Szczegóły, w szczególności harmonogram kursowania tymczasowych linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej będzie podawany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ustaleniu wszystkich niezbędnych kwestii z inwestorem i wykonawcą robót.

Prosimy o cierpliwość i śledzenie przedstawianych komunikatów.

Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać pod nr telefonu:
22 782 88 00 lub na adres e-mail: komunikacja@serock.pl.

fot. mostu GDDKiA

 

  • -

wstecz