2019 rok

Menu rwd

Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H, etap A

W dniu 08.08.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A (obejmujący obręby Gąsiorowo, Kania Nowa oracz część obrębu Łacha i Kania Polska).
Licznie zebranym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono zmiany wprowadzone do wersji projektu planu, którą przedstawialiśmy na spotkaniu w dniu 13.02.2019 r. w OSP Gąsiorowo oraz na dyskusji publicznej w dniu 20.02.2019 r. w siedzibie Urzędu.
Zmiany wprowadzone do projektu planu przedstawionego w lutym bieżącego roku wynikają ze złożonych do niego uwag. Zmiany te dotyczą w szczególności:
•    poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrębie Gąsiorowo,
•    poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie Gąsiorowo,
•    zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
•    wprowadzenia limitu powierzchni sprzedaży na terenach mieszkaniowo-usługowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie oraz Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze).
W następnej kolejności oddano głos mieszkańcom, którzy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu. Podczas dyskusji poruszane były głównie tematy dróg, ich realizacji oraz bieżącego utrzymania.
Na spotkanie przygotowany został punkt konsultacyjny, w którym każdy z przybyłych mógł sprawdzić przeznaczenie wynikające z projektu planu dla konkretnej, interesującej go nieruchomości.

Dla przypomnienia informujemy, że wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (pok. 51) w terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r.
Dyskusja publiczna nad projektem planu, odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 13.08.2019 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 33. Wszystkich chętnych zapraszamy.
Do dnia 06.09.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego projektu planu miejscowego, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej fotorelacja z wczorajszego spotkania.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony