2019 rok

Menu rwd

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dokumencie. Wypełnione ankiety należy przesłać drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.pl i awaszczuk@mbpr.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia br.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony