Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto przypadające na dzień 8 sierpnia, którego celem jest upowszechnienie wiedzy nt. pszczół, ukazanie roli zapylaczy w środowisku przyrodniczym, a także aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy warunków bytowania tych owadów.

Pszczoły to owad z rodziny pszczołowatych, rzędu błonkoskrzydłych, gromady owadów. Do rodziny pszczołowatych zalicza się ok. 20 tys. gatunków, w większości prowadzących samotniczy tryb życia, ale również takich, które wytworzyły skomplikowane struktury społeczne. Pszczoły są jednym z najstarszych gatunków wykorzystywanych przez człowieka. Szacuje się, że pszczoły żyją na Ziemi od ok 50 milionów lat, a ich rola w utrzymywaniu równowagi ekosystemu Ziemi jest nieoceniona. Gatunek pszczeli uzależniony jest od występowania roślin owadopylnych w ekosystemie, oferując w zamian proces zapylania. Pszczoły zapylają ok. 70% gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw i podnoszą wydajność upraw. Niektóre z gatunków (np. migdały) bez pracy pszczół w ogóle by nie owocowały. A przecież pszczoły zapylają nie tylko rośliny użytkowe, ale również rośliny dzikie, tworzące różne ekosystemy lądowe. Te zbiorowiska roślinne produkują tlen niezbędny do życia a także są odpowiedzialne za wiele innych usług ekosystemowych. Wyginięcie pszczół miałoby trudne do oszacowania konsekwencje dla ludzi i środowiska przyrodniczego Ziemi.
Niestety w obecnym czasie obserwuje się proces wymierania populacji pszczół. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Największym zagrożeniem dla pszczół jest nowoczesne rolnictwo i intensywne stosowane środków ochrony roślin.
Pomijając wpływ pestycydów ogromnym problemem dla dzikich pszczół są uprawy monokulturowe. Obszarowa uprawa tego samego gatunku roślin, które kwitną w zbliżonym czasie powoduje wystąpienie pokarmu tylko w określonym, krótkim czasie. Po przekwitnięciu danej uprawy brak jest pożywienia dla dzikich zapylaczy na ogromnym obszarze. Niestety zmniejsza się bioróżnorodność rolnictwa i coraz mniej jest miejsc, gdzie mogą rosnąć różne gatunki roślin nektarujących, kwitnących naprzemiennie.  Brak miedz, zadrzewień śródpolnych, starych drzew, skarp, śródpolnych stert kamieni to wszystko powoduje że brakuje kryjówek i miejsc do założenia gniazda. Rozwiązaniem byłyby korytarze roślinne z różnorodną roślinnością miododajną i miejscami do gniazdowania owadów – czyli w praktyce powrót do dawnych miedz i zadrzewień śródpolnych.

W związku z faktem, że Dzień Pszczół obchodzony jest 8 sierpnia, dla pierwszych ośmiu osób, które przyjdą tego dnia do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku) na hasło ,,pszczoła miodna” otrzymają drobny upominek.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz