Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Jak poprawić dostęp do infrastruktury

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Miasto i Gmina Serock jest samorządem nieustannie rozwijającym się. Dobrze obrazuje to stały wzrost liczby ludności. Ze względu na ów rozwój naszej gminy niezbędne są kolejne zadania inwestycyjne, związane m.in. z budową i modernizacją infrastruktury. Realizacja gminnych inwestycji infrastrukturalnych wiąże się z wysokim zaangażowaniem środków finansowych a przez to również z dużą rozpiętością w czasie. Niestety, ze względu na ograniczony budżet gmina może realizować tylko wybrane zadania. Rosnąca liczba wydawanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę doskonale obrazuje rosnące potrzeby dostępu do infrastruktury. W 2016 roku zostały wydane na terenie gminy 184 pozwolenia dotyczące budowy budynków, w 2017 roku - 140 decyzji, zaś w 2018 roku 317 pozwoleń dotyczących budowy budynków. W ślad za tak intensywnie rozwijającą się zabudową idzie dynamiczny rozwój infrastruktury. Posłużmy się danymi: w 2016 roku długość rozbudowanej sieci wodociągowej wynosiła 1527 m. W 2017 roku wybudowaliśmy aż 2834 m, a w 2018 roku 3120 m. Podobny wzrost nastąpił przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. W 2016 roku długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 119 m, zaś w 2017 r. aż 3074 m. W 2018 r. nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa i długość sieci wykonanej w tym okresie wyniosła 3965 m. Poniższy wykres doskonale pokazuje jak dynamicznie rozwija się infrastruktura techniczna w naszej gminie.

wstecz