Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy funkcjonariuszom Policji najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za nieustanną pomoc na rzecz społeczności lokalnej,
za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i dbanie o porządek publiczny.
Niech w dalszej pracy nie zabraknie Państwu odwagi i determinacji do podejmowania nowych wyzwań.
Niech towarzyszy Państwu życzliwość i ludzkie zrozumienie.
Niech misji, jaką Państwo wybraliście
towarzyszą sukcesy a planom prywatnym - wszelkie spełnienie.
Wszystkiego dobrego.

wstecz