2019 rok

Menu rwd

Budowa oświetlenia w Wierzbicy

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia drogowego w Wierzbicy, w rejonie skrzyżowania w kierunku Pobyłkowa. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek.

W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 780 m linii kablowej YAKXs 4x25mm2, 17 słupów stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikami wys. 1,0 mx1,0m lub 1,5m oraz zamontowane 17 opraw LED o mocy 51W i 26W. Koszt wykonania prac wyniesie 78.060,72 zł.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony