Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Usuwamy azbest!

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 czerwca 2019 roku udzielił Miastu i Gminie Serock dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 11 736,00 zł, co stanowi do 30,00 % kosztu kwalifikowanego zadania. W ramach zadania planowany jest odbiór z 24 posesji i demontaż z odbiorem z 14 posesji wyrobów zawierających azbest.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2020 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce ochrona środowiska - odbiór azbestu.  

Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.
 

 

fot. ze strony https://www.muratorplus.pl/

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz