2019 rok

Menu rwd

Inwestycje w oświacie w 2019 roku.

Zbliżające się wakacje  to dla uczniów zawsze czas zasłużonego wypoczynku i relaksu. Puste szkoły natomiast  najczęściej w tym okresie zamieniają się w plac budów i remontów. Nie inaczej będzie również i w roku bieżącym.

Obecnie mają się ku końcowi takie prace jak:
 - rozbudowa budynku przedszkola w Serocku, gdzie od października zeszłego roku trwają intensywne prace  polegające na dobudowie parterowego, niepodpiwniczonego budynku, w którym przewidziana została przede wszystkim sala do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 125m2, wraz z niezbędnym zapleczem szatniowym, salą do integracji sensorycznej wraz z pełnym wyposażeniem, drogą pożarową, oświetleniem terenu oraz budową placu zabaw na dziedzińcu budynku. Umowa na to zadanie została zawarta w dniu 10 października 2018 roku z firmą: WŁOD – BUD – DACHY 2 Paweł Włodkowski  z siedzibą w miejscowości Ojrzeń na kwotę 2.000.541,38 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych upływa z  końcem czerwca. W okresie wakacyjnym będą trwały odbiory inwestycji mające na celu przekazanie inwestycji do użytkowania.  

 - termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu, gdzie trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku, wymianą instalacji elektrycznej, odgromowej, remontem pomieszczeń piwnicy, dociepleniem dachu, szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz remontem pomieszczeń specjalistycznych wraz z wyposażeniem. Umowa  na  to zadanie podpisana została w dniu 16 lipca 2018r.  z firmą PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska na kwotę 1.789.39,68 zł brutto. Otwarte zostały również  oferty w przetargu nieograniczonym na roboty dodatkowe na obiekcie w Zegrzu związane z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem dachu na nowej części budynku oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Przetarg ten jest wynikiem podpisanej 24 stycznia 2019 roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowy na dofinansowanie. Łączna wartość zadania objętego tymi dwoma umowami wyniesie kwotę około 2,9 mln. zł brutto. W wyniku ich realizacji Gmina  otrzyma dofinansowanie w wysokości około 1.390.000 zł. Planujemy do końca wakacji wykonać wszystkie roboty wewnątrz budynku i do końca października prace związane z dociepleniem ścian oraz dachu.

Kolejnym przedsięwzięciem, na które obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe  jest remont dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: wymianę pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu ścianek działowych i dopasowanie układu do obowiązujących przepisów w ty zakresie, wykończenie oraz pełne wyposażenie sanitariatów. Na realizację inwestycji Wykonawca będzie miał dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 czerwca br.  

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony