2019 rok

Menu rwd

Promowaliśmy potencjał inwestycyjny gminy

11 kwietnia w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się konferencja pt. "Tworzenie Partnerstwa Międzypowiatowego na Rzecz Ożywienia Społeczno-gospodarczego", zorganizowana przez Powiat Legionowski i partnerów.

W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podmiotu zarządzającego obszarem powiatu legionowskiego, a także samorządowcy z okolicznych gmin.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się m.in. z procedurą uzyskania wsparcia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na rzecz tworzenia nowych i rozbudowy istniejących przedsiębiorstw, która polega na udzieleniu w określonym czasie zwolnienia z podatku CIT.
 
Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Jakubem Szymańskim, zaprezentowali potencjał inwestycyjny gminy Serock. Omówili obszary predysponowane do rozwoju nowych przedsiębiorstw oraz podejmowane przez Urząd działania, zmierzające do wypromowania  potencjalnej strefy gospodarczej i pozyskania inwestorów zewnętrznych. Spotkanie było także okazją do przybliżenia zagadnień zawartych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock, której pewna część poświęcona jest wsparciu lokalnych przedsiębiorstw i tworzeniu sprzyjających warunków do powstawania nowych.
 
Wszystkie osoby zainteresowane zainwestowaniem na terenie Miasta i Gminy Serock lub powiększeniem swojego przedsiębiorstwa, zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, 22 782 88 27; planowanie@serock.pl.

 

wstecz

Powrót do topu strony