2019 rok

Menu rwd

Wojewoda Mazowiecki z wizytą w Serocku

Współpraca między samorządem gminnym a administracją rządową w województwie była głównym tematem rozmów z Wojewodą Mazowieckim, Panem Zdzisławem Sipierą, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. W trakcie wizyty podjęto rozmowy o istotnej roli samorządu w wykonywaniu zadań publicznych, szczególnie tych które Państwo w drodze ustawy zleca jednostkom samorządowym do wykonywania. Pan Wojewoda w swym wystąpieniu nawiązał do programów społecznych realizowanych na terenie gminy Serock i przedstawił skalę poniesionych na nie kosztów. Przedstawił również założenia nowych rozwiązań w polityce społecznej i gospodarczej państwa.
W czasie spotkania poruszonych zostało także wiele bieżących spraw, m.in. ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także ewentualną organizację spotkania ze służbami nadzoru prawnego, poświęconego omówieniu tematyki rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych wobec MPZP.

Wyrażamy przekonanie, że podjęcie bezpośredniej współpracy z Wojewodą Mazowieckim pozwoli pełniej wykorzystać potencjał naszej gminy.

Dziękujemy za spotkanie w Serocku.

wstecz

Powrót do topu strony