2019 rok

Menu rwd

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (CIS) zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców powiatu legionowskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez przywrócenie ich do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 

Z pomocy CIS mogą skorzystać :

  • osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osoby uzależnione od alkoholu,
  • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
  • osoby chore psychicznie,
  • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem                 
  • osoby niepełnosprawne

 

 

wstecz

Powrót do topu strony