2019 rok

Menu rwd

Z wizytą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomoc merytoryczna dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności była głównym tematem rozmów podjętych przez przedstawicieli władz samorządowych powiatu legionowskiego: Roberta Wróbla - Starostę Legionowskiego, Artura Borkowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Pawła Kownackiego - Wójta Gminy Wieliszew w trakcie wyjazdu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Gmina Serock usytuowana została, na mocy stosownych przepisów, w zasięgu ŁSSE, która zajmuje powierzchnię 1775 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim.  W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych kwestii. Dyskutowano m.in. o roli jaką specjalna strefa ekonomiczna odgrywa w życiu społeczno-gospodarczym regionu, o skutecznym wdrażaniu procesu inwestycyjnego oraz o promowaniu nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Specjalna strefa ekonomiczna to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, zdefiniowanych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. Specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone przede wszystkim w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, zagospodarowania majątku i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Stanowią one zespół mechanizmów przyciągania inwestycji. Służą także podnoszeniu konkurencyjności całej gospodarki, transferowi technologii i know-how, a także rozwojowi współpracy partnerskiej w regionie objętym strefą.

W Łodzi nasi samorządowcy spotkali się z niezwykle życzliwym przyjęciem. Wspólnie stwierdzono, że dzięki takim spotkaniom można budować partnerstwo podmiotów, których celem jest wspieranie rozwoju działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem ku temu będzie spotkanie z przedstawicielami ŁSSE zorganizowane w Serocku. O miejscu i terminie spotkania będziemy informować przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych.

 

wstecz

Powrót do topu strony