2019 rok

Menu rwd

Pies zagubiony/pies znaleziony

Bardzo często otrzymujemy od Państwa zgłoszenia znalezienia psów, które bez właścicieli swobodnie poruszają się po ulicach. W większości są to psy zadbane, nie przejawiają żadnej agresji w stosunku do człowieka. Wiele wskazuje, że są to psy właścicielskie, które oddaliły się ze swojego podwórka.
Przyczyn oddalenia się z nieruchomości jest wiele, może być to zwykłe zagubienie się czy zabawa z innym psem.
Z chwilą otrzymania zgłoszenia, Straż Miejska w Serocku udaje się na miejsce znalezienia psa, odławia go, sprawdza czy pies jest oznakowany. Jeżeli pies jest oznakowany, podejmowane są czynności zmierzające do ustalenia właściciela i niezwłocznego oddania psa. 
Jeżeli pies nie jest oznakowany wtedy podejmowane są działania zmierzające do odnalezienia właściciela poprzez umieszczenie ogłoszenia o znalezionym psie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w specjalnie przygotowanej do tego zakładce – Pies czeka na człowieka (https://serock.pl/1201,pies-czeka-na-czlowieka). Dzięki takim sposobom właściciele mogą odebrać swojego psa, przed przekazaniem go do schroniska.
Pamiętajmy także o podejmowaniu odpowiednich działań, jeżeli pies nam zaginie.
Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych kroków co zrobić w sytuacji, kiedy pies zaginął.

  •  zgłoś ten fakt do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub do Straży Miejskiej w Serocku
  •  przygotuj ogłoszenie, uwzględniając w nim następujące informacje: datę, miejsce i okoliczności zaginięcia, szczegółowy opis     psa, numer telefonu do właściciela, dołącz również zdjęcie
  •  opublikuj ogłoszenie na portalach społecznościowych i lokalnych stronach z ogłoszeniami
  •  zapytaj w okolicznych schroniskach oraz lecznicach weterynaryjnych.

Dlaczego w pierwszej kolejności należy zgłosić fakt zaginięcia zwierzęcia do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub do Straży Miejskiej w Serocku?
Strażnicy lub pracownicy Referatu ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa są zawsze pierwsi informowani przez osoby, które znajda bezdomne zwierzę. Posiadając informację o zaginionym zwierzęciu mogą w szybki sposób poinformować opiekuna o miejscu przebywania jego zwierzęcia. Pamiętajmy, że tak podjęte działania zaoszczędzą naszym zwierzętom niepotrzebnych stresów oraz skrócą czas, kiedy zwierzę przebywa poza domem. 

Przydatne kontakty:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
tel.: 22 782 88 40; 22 782 88 39
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl


Straż Miejska w Serocku
tel.: 22 782 72 92
kom.: 603 873 290
e-mail: straz.miejska@serock.pl


 

wstecz

Powrót do topu strony