Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego – Podsumowanie 2018 roku

Początek roku, to zwykle okres podsumowania roku ubiegłego. Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego, realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.
 
Referat Spraw Obywatelskich

Ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Serock na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych na pobyt stały wyniosła 14031 osób. W mieście było to 4224 osoby, natomiast w pozostałych miejscowościach na terenie gminy to 9807 osób. Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 13832 osoby (w mieście – 4170, w gminie- 9662). W porównaniu z danymi na koniec 2017 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 199 osób.
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła 295 osób, z czego:
- w mieście 94 osoby
- w gminie 201 osób

Na podstawie danych z rejestru wydanych dowodów osobistych w 2018 roku aż 1529 osób wnioskowało o wydanie nowego dowodu osobistego. Głównym powodem wymiany dokumentu tożsamości jest upływ terminu ważności dowodu osobistego, ale również zagubienie lub zniszczenie.

W 2018 roku wszczęto 14 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowania i zameldowania. W powyższej sprawie wydano 17 decyzji administracyjnych, 3 decyzje  dotyczące postępowań z 2017 roku, w tym:
  10 - dotyczących wymeldowania z pobytu stałego danej osoby
   1- dotyczącą zameldowania w miejscu pobytu stałego
   6 - dotyczących umorzenia postępowania administracyjnego
  od 1 decyzji odwołano się

Rejestr wyborców stałych

Do zakresu zadań referatu należy również prowadzenie rejestru wyborców stałych w wersji komputerowej i kartoteki ręcznej, który musi być i jest na bieżąco aktualizowany. Z powyższego rejestru również sporządzane są kwartalne sprawozdania, które przekazywane są do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
 
Liczba wyborców ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 11576.

Na terenie gminy zamieszkują również osoby bez zameldowania na pobyt stały i na swój wniosek zostały wpisane decyzją do stałego rejestru wyborców. Na koniec 2018 roku było to 751 osób.

 
WRĘCZENIE PIERWSZYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Młodzież wkraczająca w dorosłe życie, odebrała pierwsze dokumenty tożsamości z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku w dniu 9 listopada 2018 roku.
W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy o dowód osobisty otrzymał wraz z nim pakiet jubileuszowy. W specjalnie przygotowanej paczce znalazły się: flaga Polski, niezbędnik mieszkańca, oraz medal upamiętniający to wyjątkowe wydarzenie.

PIT W SEROCKU SIĘ OPŁACA

Od 2016 roku prowadzona jest akcja zachęcająca do płacenia podatków w gminie Serock. Podanie w zeznaniu podatkowym Serock jako miejsce zamieszkania, powoduje, że ponad 30 % podatku wróci do budżetu gminy. Akcja ma na celu informowanie mieszkańców gminy, że nie trzeba być zameldowanym by móc płacić podatki na rzecz gminy w której faktycznie się mieszka. Dzięki temu pozyskuje się środki na realizację różnego rodzaju zadań gminy.


Urząd Stanu Cywilnego
W 2018 roku sporządzono 310 aktów stanu cywilnego, w tym:
- 104 akty zgonu,
- 206 aktów małżeństwa.

Przypominamy, że akty stanu cywilnego można pobrać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

ŚLUBY W PLENERZE

Dzięki zmianom w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego możemy wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Decyzja o tym, czy zaproponowane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC. W myśl obowiązujących przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie muszą zapłacić 1000 zł.
Na terenie naszej gminy tego typu ceremonie są bardzo popularne. Dla porównania w 2016 roku udzielono 102 śluby cywilne z czego 40 poza lokalem. Natomiast już  w 2017 roku udzielono 108 ślubów, z czego w plenerze odbyło się 70. W 2018 roku mieliśmy 50 ceremonii zaślubin poza lokalem.


NAJSTARSZE OSOBY W GMINIE

W listopadzie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili najstarszych mieszkańców naszej gminy, wręczając pamiątki gminne i gratulacje. W tym roku odwiedziliśmy z życzeniami ok 50 jubilatów, którzy ukończyli 90 lat i więcej.
W roku 2018 swoje setne urodziny obchodziła jedna z mieszkanek naszej gminy, którą Pan Burmistrz odwiedził osobiście, by złożyć życzenia.

 ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

10 października w Serocku odbył się  jubileusz Złotych oraz Diamentowych Godów Małżeńskich. W złożonej przysiędze trwa niezłomnie 15 par z terenu gminy Serock.
Podczas uroczystości w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku aktu dekoracji przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne oraz życzenia miłości i zdrowia na dalsze wspólne lata.

wstecz