2019 rok

Menu rwd

Sprawozdanie z działalności OSiR w 2018 roku

W 2018 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku skupiał swoje działania na wielu płaszczyznach rozwoju sportu i rekreacji w Mieście i Gminie Serock. Podstawowa działalność OSiR obejmowała:

  •    funkcjonowanie sekcji sportowych i rekreacyjnych,
  •    organizację imprez jednorazowych i cyklicznych,
  •    koordynację sportu szkolnego,
  •    organizację programu przyjmowania i wyjazdu grup w ramach wymiany Miast Partnerskich,
  •    dbałość oraz rozwój infrastruktury sportowej,
  •    podejmowanie i wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców.

W porównaniu z 2017 rokiem wśród sekcji OSiR największą i najbardziej liczną sekcją stała się sekcja tenisa stołowego. Nie jest nią już sekcja piłki nożnej. Wynika to głównie z faktu, że wszystkie drużyny sportowe piłki nożnej, weszły pod auspicje Klubu Sportowego Sokół Serock. W ramach OSiR pozostała rekreacyjna sekcja piłki nożnej Oldboje i Weterani, w skład której wchodzą uczestnicy po 35 roku życia. Nie mniej jednak wszystkie drużyny piłkarskie KS Sokół Serock stale współpracują z OSiR w zakresie treningów i organizacji meczy.
Sekcja tenisa stołowego zrzeszająca łącznie 36. zawodników, zajmuje się szkoleniem dzieci, młodzieży. Podobnie jak w poprzednim roku, szkolenie odbywało się w trzech szkołach na terenie Miasta i Gminy Serock: w Serocku, w Jadwisinie i w Zegrzu. Dodatkowo w Serocku odbywały się także zajęcia wspólne dla najbardziej utalentowanej młodzieży połączone z treningami dorosłych zawodników pod okiem trenerów: Zbigniewa Chodkowskiego, Barbary Klik, Piotra Plechawskiego oraz Krzysztofa Szymańskiego. W 2018 r. odbyły się szkolenia trenerskie prowadzone przez Jerzego Grycana – Fundamenty, w których wzięli udział trenerzy OSiR. Miasto i Gmina Serock wraz z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz Polskim Związkiem Korfballu podpisało porozumienia w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Serock. Przedmiotem Porozumień jest współpraca Stron przy realizacji projektów z zakresu:
1)    upowszechniania dyscyplin tenis stołowy i korfball wśród dzieci, młodzieży i mieszańców Miasta i Gminy Serock;
2)    budowy hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Serock spełniającej wymagania niezbędne do uprawiania tenisa stołowego i korfballu tj. treningów oraz organizacji imprez sportowych spełniających kryteria PZSP i PZKorf dla rozgrywek ligowych oraz międzynarodowych;
3)    organizacji imprez i szkoleń sportowych w dyscyplinie tenis stołowy i korfball na terenie Miasta i Gminy Serock.
Niniejsze porozumienia zainicjowały starania Panów Macieja Goławskiego i Jerzego Grycana.
Rok 2018 był trzecim rokiem działalności sekcji judo trenowanej przez Pana Andrzeja Grzywacza. Sekcja funkcjonowała zgodnie z przyjętym planem. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach treningowych – zaawansowanej oraz dziecięcej w formule funny judo. Łącznie sekcja skupiała w swoich szeregach 20 uczestników. W 2018 r. na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Judo OSiR z udziałem KS Sokół Serock wzięli udział w projekcie „Szkoła bezpiecznego upadania”. W oparciu o ten program (który będzie kontynuowany w roku następnym) wzięło udział 30 zawodników.
Pomimo ogromnej pracy promocyjno-marketingowej związanej z naborem do sekcji koszykówki oraz wsparciem trenerskim Pana Krzysztofa Sidora – byłego reprezentanta Polski w tej dyscyplinie, nie udało się jej utworzyć. Nie mniej jednak w OSiR coraz prężniej rozwija się sekcja korfballu kierowana przez Pana Macieja Goławskiego.  Szkolenie dzieci i młodzieży odbywało się na bazie Hali PZSP w Serocku. Skierowane jest do najmłodszych uczestników klas 0-I. W skład sekcji Korfball wchodzi 18 uczestników. W 2019 r. planowane jest szkolenie instruktorskie w tej dyscyplinie oraz utworzenie drużyny seniorskiej, która będzie występowała w rozgrywkach Polskiej Ligi Korfballu jako KS Sokół Serock.
Nauczanie piłki siatkowej w gminie Serock wciąż opiera się na drużynie dziewcząt „w wieku” klas VII-VIII, do której każdego roku dołączają coraz to nowe zawodniczki ze szkoły podstawowej. Drużyna prowadzona przez Daniela Kęsaka bierze udział w rozgrywkach  Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego. Dziewczyny „ogrywają” się prezentując coraz lepszy poziom. Pracę sekcji można dostrzec na poziomie gminnym, gdzie uczestniczki trenujące, reprezentują Miasto i Gminę Serock na  poziomie zawodów powiatowych. Pod koniec 2018 r. zainicjowany został projekt rozwoju piłki siatkowej w Mieście i Gminie Serock dla uczennic i uczniów klas IV-VI prowadzony przez trenerów: Huberta Legiędź i Tomasza Kowalskiego.
Alternatywą rekreacji ruchowej dla Pań była prowadzona przez Panie Marzenę Borzym, Kingę Gintowt, Kingę Frąckiewicz, Katarzynę Świątecką - sekcja fitness. W jej ramach wydzielone były trzy grupy: fitness, zdrowy kręgosłup i Klub „Chudnijmy Razem”. Grupy skupiały Panie o różnych celach sportowo-rekreacyjnych. Fitness trenowano trzy razy w ciągu tygodnia, z czego dwie jednostki zajęć to intensywne ćwiczenia ruchowe, a jedne zajęcia to zdrowy kręgosłup. Klub „Chudnijmy Razem” trenował dwa razy w tygodniu, wykonując zróżnicowane aktywności fizyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia i spalanie tkanki tłuszczowej. W związku ze zwiększoną konkurencją na terenie miasta sekcja gromadziła mniej chętnych niż w latach poprzednich. Obecnie pozostała w OSiR 16. osobowa sekcja „Chudnijmy razem” z instruktorem Katarzyną Świątecką. Takie działanie wyszło naprzeciw oczekiwaniom uczestniczek, gdyż w ramach Kampanii Fit&Sporty w związku ze współpracą z CatFit część zajęć fitness realizowana jest tamże.
Nową sekcją w OSiR jest sekcja szachowa. Bardzo prężnie rozwijająca się sekcja pod kierunkiem trenera Ryszarda Królikowskiego – Wice Prezesa Mazowieckiego Związku Szachowego, wybitnego zawodnika i sędziego międzynarodowego w tej dyscyplinie. Sekcja liczy 16. uczestników, którzy biorą udział, z sukcesami, w licznych turniejach i zawodach ligowych. Najbardziej obiecującą postacią jest jeden z najmłodszych uczestników – Antoni Olszewski.
    W roku 2018 OSiR zorganizował wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Były to zarówno imprezy jednorazowe, jak i cykliczne. Najważniejszymi blokami imprez sportowych są obchody Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha na przełomie kwietnia i maja oraz obchody Święta Odzyskania Niepodległości w październiku i listopadzie. Ponownie zorganizowano liczne turnieje i zawody sportowe, z których największymi były biegi uliczne: V Bieg Wojciechowy w kwietniu oraz XV Bieg Niepodległości pod koniec października. W związku z tym, że 2018 r. był rokiem szczególnym w związku z setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Serock był w elitarnym gronie 100 miast organizatorów Biegu Niepodległości pod hasłem „Od Bałtyku do Tatr”. Oba biegi cieszyły się świetną frekwencją i bardzo dobrymi recenzjami wśród uczestników. OSiR organizował także akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, głównie dla dzieci i młodzieży. Wśród cyklicznych imprez należy wymienić rozgrywki, które od krótszego lub dłuższego czasu pracują na swoją markę: Letnia Liga Siatkówki Plażowej, Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w Piłce Siatkowej (gimnazjalistki) oraz Halowa Liga Serock (liga piłki nożnej). W 2018 r. został zorganizowany pierwszy Międzynarodowy Turniej w BeachKorfballu z udziałem najlepszych polskich drużyn i gości z zagranicy (Predators Lwów – Ukraina). Poza wyżej wymienionymi imprezami OSiR zorganizował w 2018 roku wiele pomniejszych imprez dla społeczności lokalnej, które cieszyły się zainteresowaniem i aktywowały ruchowo serocką społeczność. Zatrudniamy animatorów, dzięki którym wydłużamy i urozmaicamy czas dostępu do rekreacji. Animatorzy pracują na boisku orlik od maja do września, a na plaży przez całe wakacje. Dzięki temu, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bazy sportowej OSiR każdego dnia tygodnia. W 2018 r. zainicjowaliśmy dwa duże turnieje piłkarskie: Serock Cup 2018 oraz Twin Cities Cup 2018 r. z udziałem drużyn zagranicznych (FC Liverpool, Victoria Pilzno, czy też miast partnerskich – Ignalina) oraz krajowych (Wisła Kraków, Reprezentacja Powiatu Legionowskiego, Lechia Dzierżoniów, Ruch Radzionków i innych w tym Naszego Sokoła Serock). Projekt będzie realizowany również w przyszłym roku.
    Kolejnym ważnym celem realizowanym przez OSiR była koordynacja sportu szkolnego. Ośrodek koordynował na terenie gminy przebieg zawodów sportowych oraz współorganizował zawody i turnieje na terenie gminy w ramach MIMSz. Dodatkowo w czerwcu zorganizowaliśmy podsumowanie rywalizacji sportowej uczniów w postaci „SPortokiady”  i „Gimnazjady” dla młodzieży z terenu gminy Serock. Organizacja zawodów szkolnych jest na dobrym poziomie organizacyjnym. Zawody przebiegają sprawnie zgodnie z przyjętym regulaminem.
    Statutowa działalność OSiR polega również na udostępnianiu i dbałości o infrastrukturę sportową w gminie Serock. Baza sportowa, nad którą pieczę sprawuje OSiR jest bardzo duża. W jej skład wchodzą: kompleks sportowy przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku (budynek OSiR, stadion piłkarski, boisko ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, bieżnia i skocznia lekkoatletyczna, siłownia wewnętrzna, siłownia zewnętrzna), Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie (domki letniskowe z terenem wypoczynkowym, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej), Plaża Miejska w Serocku (teren wypoczynkowy plaży, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, stoły do tenisa stołowego, siłownia zewnętrzna, wodny plac zabaw, molo (2), plac zabaw dla dzieci, budynek sanitarny, hangar i maszynownia), kompleks sportowy „Sokolik” w Nowej Wsi k. Serocka (wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci), siłownia wewnętrzna w Jadwisinie.  Pracownicy OSiR wykonują bieżące naprawy i konserwacje obiektów całej wyżej wymienionej bazy sportowej oraz dbają o jej dobry stan na co dzień. W roku 2018 zostały wyremontowane zaplecza i teren wokół OSiR (bezpieczne przejścia), wykonano gruntowną renowację murawy, montaż kostki i „blaszaka’, odświeżono wnętrza budynku OSiR, dokonano naprawy kominów, montażu monitoringu, serwisu wszystkich siłowni, na Plaży odnowiono wodny plac zabaw oraz wyremontowano drugą część mola, dokonano nawiezienia o oczyszczenia piasku, odmalowano i naprawiono zabawki na placu zabaw, dokonano impregnacji pomostów drewnianych, w Jadwisinie dokonano montażu nawodnienia boiska, budowy parkingu oraz ścieżek z kostki pomiędzy domkami, bieżącej konserwacji domków, budowy wiaty, wycinki drzew i karp z jednoczesnymi nasadzeniami nowych, gruntownego czyszczenia boiska w Nowej Wsi, montażu nowych urządzeń siłowni – orbitrek, naprawa piłkochwytów, wycinka drzew oraz wiele innych pomniejszych. Wymienione zostały płytki oraz prysznice.
Sporym zainteresowaniem cieszą się nasze dwie siłownie w Serocku i Jadwisinie. Cieszymy się, że w serockiej siłowni coraz częściej możemy spotkać Panie.
Jednym z zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji jest opieka nad przebywającymi w naszej gminie grupami dzieci i młodzieży z miast partnerskich. W tym roku gościliśmy grupę z Litwy, Czech i Dzierżoniowa. Każdej grupie zapewniliśmy atrakcyjny program pobytu, pełną opiekę, a także wyżywienie. Z roku na rok staramy się poprawić infrastrukturę w OWL. Poprawiona została podłoga w domkach, zostały odmalowane łazienki, zakupione nowe akcesoria (koce, pościel). Naprawione zostały dwa dachy. Dodatkowo została wyremontowana stołówka (szkolna). Nasza młodzież brała natomiast udział w wyjazdach do Dzierżoniowa (dwukrotnie – z okazji ferii zimowych oraz w wakacje grupa piłkarska). OSiR jest również współorganizatorem Powiatowej Ligi Piłki Nożnej. Zawodnicy Akademii Piłkarskiej współzawodniczą z rówieśnikami z innych klubów sportowych na bazie Boiska w Jadwisinie. OSiR nie zapomina również o starszych uczestnikach organizując coraz więcej imprez rodzinnych jak chociażby Pikniki Sportowe, głównie na bazie OWL Jadwisin.
W 2018 r. OSiR pomagał również współorganizować wiele imprez gminnych jak np. Krzyśki w Nowej Wsi, Wianki czy też Święto Darów Ziemi, pikniki integracyjne w Jadwisinie itd.
W każdym roku organizowane przez nas spływy kajakowe cieszą się wielkim zainteresowaniem. W każdym roku staramy się wymyślać nową trasę i zaskakiwać naszych stałych bywalców. Spływy organizowane były w czerwcu-lipcu oraz sierpniu.
    Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku z roku na rok stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Serock, zaspokajać ich potrzeby związane z aktywnością fizyczną oraz zachęcać do tworzenia własnych inicjatyw sportowych.
    Zainicjowane zostało powstanie nowych sekcji: boks (prowadzony przez Marcina Śnitko) oraz jeździectwo we współpracy z UKS Kucyk Serock.
    Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach OSiR w Serocku. Mamy nadzieję, że propozycje przygotowane na 2019 rok zadowolą mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz turystów i gości.

  • autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku Maciej Goławski

wstecz

Powrót do topu strony